„Hlavním důvodem je záměr celkově omladit zeleň ve Šternberku, zejména aleje. Stav zeleně je dobrý, pravidelně jej monitorujeme a kontrolujeme, ale finanční prostředky na razantnější zákroky nebyly součástí rozpočtu města na rok 2011, proto velmi vítáme podporu EU,“ vysvětlila mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Zásahy se dotknou sedmi lokalit: Tyršovy sady, lipová alej na ulici Opavská u Charity Šternberk, aleje kolem řeky Sitky od mostu u náměstí Svobody po ulici Věžní, parčíky u kostelíku a dopravního hřiště na Olomoucké ulici, zeleň ve středu Dalova a lipová alej v Těšíkově.

„Obnova porostů se uskuteční formou zdravotních ořezů a doplňkového kácení. Výsadba nových stromů do alejí a odstranění nevhodných jehličnanů vrátí původním alejím celistvost a dodá jim zdravý vzhled a krásu,“ podotkla mluvčí a vysvětlila, že například alej kolem Sitky je významným krajinným prvkem, který tvoří přirozenou linii zeleně ve městě.

Skládá se ze sto patnácti stromů, převážně lip, ale také javorů a jírovců. Po odstranění čtyř vadných stromů se alej doplní patnácti kusy nových stromů.

V Tyršových sadech se zase vysadí pětatřicet okrasných stromů a přes třináct set keřů.

„V lokalitě u dopravního hřiště na Olomoucké ulici je část plochy mezi ulicemi Olomoucká a Věžní zpevněná a slouží jako sportovní areál. Nově dodaná zeleň tuto plochu částečně odkloní od komunikací, vytvoří se odpočinková zóna s lavičkami a upravenými cestami. Část území je výrazně podmáčená, přibudou proto dřeviny snášející zavlhčené půdy. Stávající olšová alej se doplní, celkem se tady vysadí devětatřicet stromů a sto čtrnáct keřů,“ pokračovala Černocká.

Omladí stromořadí v délce skoro 2 km

Ošetření se v rámci projektu dočká sedm set třináct kusů dřevin, nově se vysadí asi dva tisíce tři sta kusů stromů a keřů.

Celková plocha regenerované zeleně je přibližně devět a půl hektaru, délka regenerovaných stromořadí pak necelé dva kilometry. Současně se odstraní dvě stě dva kusů vadných, nevhodných nebo neperspektivních dřevin.

Náklady na regeneraci alejí se pohybují okolo 7,3 milionu korun, náklady města jsou okolo dvou milionů korun, zbytek uhradí dotace.

„Přesné částky budou známé po ukončení výběrového řízení na zhotovitele, které se uskuteční na jaře. Na regeneraci zeleně se začne pracovat letos na podzim, na jaře 2012 se předpokládá dokončení projektu,“ doplnila mluvčí s tím, že dotace bude poskytnuta ze strukturálních fondů Evropské unie a Státního fondu životního prostředí.