„Chceme informovat veřejnost o pokračujícím potlačování lidských práv v Čínou okupovaném Tibetu a hlavně upozornit na možnost finanční pomoci tibetským uprchlíkům v indickém exilu,“ uvedl Jan Řihošek, koordinátor akce, kterou pořádá malé občanské sdružení tolerance – M.O.S.T.

Čorten neboli kamenná mohyla s dřevěnou tyčí a barevnými praporky je původně náboženský, ale také národní tibetský symbol, který bude originálním vyjádřením solidarity s bojem Tibetu za svobodu.

Každý přidá kámen

„Čorten vznikne tak, že každý účastník akce přidá na mohylu svůj kámen sebraný na místě. Předpokládaná výška čortenu bude zpočátku asi metr. Místo založení mohyly je v areálu Těšíkovské kyselky, kde bude umístěna i informační tabule,“ pokračoval Řihošek.

Začátek akce organizátoři naplánovali na sobotu, start cyklojízdy je v 10 hodin v Olomouci před restaurací Bristol, čorten pak účastníci výletu založí v areálu Těšíkovské kyselky ve 14 hodin.

Nedělní doprovodný program bude otevřený od 9 do 16 hodin a lidé mohou navštívit sportovní atrakce, muzikoterapie, masáže, bubnování, táborák či například přednášky o zdravé výživě.