Lékaři zachytili čtyři pacientů s vysokým krevním tlakem, tři příchozí netušili, že mají vysoký cholesterol, dva zase glykémii. Jedenáct zájemců o vyšetření mělo špatné výsledky EKG.

Na kožním lékaři zjistili u jednoho pacienta zhoubný nádor a pěti lidem podezřelá znaménka, která je nutné odstranit, aby z nich v budoucnu nevznikl zhoubný nádor. Stejně tak na očním zachytili lékaři problémy u několika lidí – šest mělo zvýšený nitrooční tlak.

Kromě toho, že se lidé dozvěděli o tom, že mají zdravotní problém, lékaři jim doporučili další postup a specializovaná vyšetření.