Odborníci se obávají, že jak lidé během vln pandemie koronaviru podceňovali prevenci jiných onemocnění, nehleděli ani infekci HIV.

„Navíc o nás nevědí. Pandemie naši činnost přerušila, neměli jsme prostory,“ poukázala Hana Kabátová, vedoucí olomoucké HIV/AIDS poradny.

Ordinace od 1. listopadu opět funguje, a to v prostorách v Krapkově ulici, hned vedle Hospůdky U Kuděje.

„Poskytujeme bezplatné a anonymní vyšetření. Příchozí od nás dostane svoje číslo, pod kterým jej známe. Pohovor i vyšetření jsou u nás v poradně anonymní. Zájemce vyšetříme i na syfilis,“ vysvětlovala Hana Kabátová.

Do poradny v minulosti přicházeli nejen lidé ze sexuálních menšin, ale i heterosexuálové, kteří si dopřáli rizikové dobrodružství během pobytu v zahraničí. Čína, Vietnam či Thajsko. To jsou destinace, které uváděli nejčastěji.

„Přišel muž mladého věku, jenž počátkem léta odjel do Asie, kde si dopřál erotickou masáž – se vším všudy. Byl vystrašený, uzlíček nervů. Probrali jsme celou situaci a následoval odběr krve,“ popisovala vloni na podzim Kabátová.

Domů odešel s lístečkem, na který lékařka napsala "jeho" číslo. Pod tímto číslem je evidován vzorek odebraného biologického materiálu každého žadatele o test. Ještě týž den zkumavka putovala do laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Za týden se zájemce o vyšetření dozvěděl verdikt.

Na test nejlépe po 3 měsících

Kabátová radí každému, kdo si není jistý, zda se nemohl nakazit, aby si nechal provést diagnostické vyšetření. Protilátky proti HIV se vytvářejí přibližně tři měsíce po nákaze.

„Pokud má být výsledek testu skutečně prokazatelně spolehlivý, musí uplynout tři měsíce. Kdo tedy ví, že měl rizikový kontakt někde na dovolené během letošních letních prázdnin, právě listopad a prosinec jsou měsíce, kdy by se měl dostavit na vyšetření,“ zdůraznila.

Apelovala rovněž na firmy zaměstnávající větší počet zahraničních dělníků, aby šéfové věnovali riziku šíření HIV v populaci potřebnou pozornost.

„Opakuji, test provedený u nás je anonymní a zadarmo,“ vzkázala vedoucí olomoucké ordinace HIV/AIDS, která funguje pod Zdravotním ústavem v Ostravě.

Poradna je otevřena každé pondělí od 15. do 18. hodiny. Ve dnech 22. a 23. listopadu zde budou odborníci k dispozici mimořádně oba dny ve stejnou dobu.

Přibývá nakažených žen

V Olomouckém kraji letos prokázaly laboratoře od ledna do září sedm nových případů infekce HIV. Například v srpnu to bylo u homosexuála z Jesenicka, který se nakazil při pohlavním styku s mužem. V červenci pak u ženy z Olomoucka, u níž ale nebyl zjištěn způsob přenosu.

Zatímco v letech 2017 a 2018 byl pozorován výrazný pokles nově zjištěných případů v celé České republice, v roce 2019 pokles dále nepokračoval a bylo zjištěno 222 případů. V roce 2020 bylo v ČR zachyceno 251 nových případů infekce HIV, což je zhruba na úrovni roku 2017.

„Nárůst počtu nově zachycených případů v roce 2020 oproti roku 2019 je patrně ovlivněn koronavirovou epidemií. Mezi případy roku 2020 je v porovnání s předchozími roky dvojnásobně vyšší počet osob, které již o své HIV pozitivitě věděly. Zčásti jde o rezidenty, kteří nejspíše vyhledali zdravotnické zařízení kvůli omezení přeshraničního pohybu a potřebě získání léků, které si za běžné situace zajišťovali mimo území ČR. Uvedené skutečnosti stěžují posouzení skutečných trendů vývoje HIV v ČR,“ uvedl v hodnotící zprávě za rok 2020 Vratislav Němeček, vedoucí Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu.

V posledních dvou letech byl pozorován nárůst počtu nově diagnostikovaných žen na hodnoty výrazně vyšší oproti dlouhodobému průměru let 2009 až 2018.