Jak vytvořit správné heslo, jak se bránit před počítačovými viry, na co si dávat pozor, když komunikujeme s neznámými uživateli internetu a na koho se obrátit v krizové situaci? To jsou hlavní témata, kterým se věnuje pět nově vzniklých animovaných klipů zaměřených na rizikové chování žáků mladšího školního věku na internetu.

„Chtěli jsme zaujmout mladé diváky. Už i tím, že výtvarné uchopení každého ze spotů bude originální. Každý ze školáků si tak možná najde ‚ten svůj klip', který jej dokáže oslovit nejvíce," řekl vedoucí Ateliéru Animovaná tvorba Fakulty multimediálních komunikací UTB Lukáš Gregor.

Kampaň vznikla pod patronací celorepublikového projektu E-Bezpečí, který se dlouhodobě věnuje prevenci, vzdělávání, výzkumu, intervenci a osvětě spojené s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény.

„Chceme oslovit i rodiče. Pro ně tým projektu E-Bezpečí připravil Pravidla bezpečnějšího používání internetu. Tato příručka může rodičům pomoci pochopit, jakým způsobem mohou u svých dětí zajistit bezpečné používání IT technologií," uvedl za projekt E Bezpečí Kamil Kopecký.

Klipy by podle něj mohly být instalovány i do systému médií jednotlivých škol České republiky, promítány v kinech před dětskými filmy či použity některou televizní stanicí zařazením mezi pořady pro děti. Klipy a také Pravidla bezpečného používání internetu pro rodiče jsou k dispozici na www.ahojkote.cz