Zatímco bývalá zaměstnankyně olomoucké pobočky Českého statistického úřadu Mária Dvořáková před týdnem odcházela ze soudu s vítězstvím, byť nepravomocným, bývalá ředitelka olomoucké statistiky Jana Jiroušová jí mohla akorát tak pogratulovat. Obě zažalovaly zaměstnavatele pro podezření ze šikanování a diskriminace. Jiroušová ale nedotáhla spor do konce. Vinu dává advokátce, která pozdě podala odvolání, a soudkyně řízení zastavila, aniž by řízení bylo vůbec zahájeno. Na advokátku Janu Hamplovou již podala stížnost.

Stejně tak Dvořáková, kterou zase Hamplová i přes vítězství v procesu připravila o možnost domoci se odškodnění za ušlou mzdu. Nejsou jediné, které se obrátily se stížností na právničku na Českou advokátní komoru.

Hamplová se ohradila a odmítá, že by profesně pochybila.

"Chybu udělala, a to zásadní. Hned dvakrát. Já jsem se tak nemohla pokusit právně domoci morálního zadostiučinění ani finančního odškodnění. Navíc jsem musela zaplatit náklady řízení protistraně a samozřejmě služby advokátky,“ uvedla dnes již bývalá ředitelka Jiroušová. Právničce vyčítá, že nejprve chybně v žalobě označila žalovaného, statistický úřad, a poté nedodržela lhůtu pro podání odvolání. O tom, že soudní řízení je pravomocně ukončeno, se Jiroušová nedozvěděla od advokátky, ale až jí soud zaslal zpět důkazní materiály ze spisu. To už bylo usnesení o zastavení řízení několik měsíců pravomocné. „Po dobu, co mě zastupovala, se běžně zapírala, rušila domluvené schůzky. Obrátila jsem se na Českou advokátní komoru,“ řekla.

Přišla o peníze

Právnička Hamplová ale odmítá, že by procesně pochybila. „Když vznikla nejasnost v označení žalovaného, což se stalo až rok od podání žaloby, navrhla jsem, že žalobu podáme znovu, ať se nepřeme se soudem o procesní otázky a aby byl spor rychleji vyřízen. Nesouhlasila a požadovala odvolání. To ale bylo dva dny po lhůtě. Nové podání již podat nechtěla a rozhodla se skončit,“ oponuje advokátka.

Na Hamplovou podala stížnost i Dvořáková. Tvrdí, že advokátka nereagovala na výzvu soudu a nechala uplynout stanovenou lhůtu, čímž ji připravila o možné finanční odškodnění za ušlou mzdu. „Soud ji vyzval, aby doplnila petit žaloby. Stačila jedna věta, ale ona to neudělala. Já jsem se o tom dozvěděla až ve chvíli, kdy soudkyně pravomocně rozhodla o tom, že můj nárok se zamítá. To už jsem nemohla nic dělat. Nakonec jsem si našla jiného advokáta, který kauzu dovedl k úspěšnému konci,“ uvedla.

Stejně tak v případě Dvořákové advokátka pochybení odmítá: „O tom koneckonců svědčí i vítězný spor. Nároky paní Dvořákové byly ovšem velmi nestandardní a její požadavky na můj čas byly nesplnitelné. Dnes lituji, že jsem zastoupení neukončila a snažila se to zvládnout,“ reagovala advokátka Hamplová.

Dlužila kauci?

Na advokátku si již vloni stěžoval i Jiří Fibinger, kterého zastupovala ve sporu prodeje domu v Olomouci. Tvrdil, že mu přes rok odmítala vrátit padesát tisíc korun zaslaných soudu na podané předběžné opatření. „Peníze měla podle vyjádření soudu na účtu tuším v září 2005. Musel jsem si najmout jinou advokátku, aby peníze vymohla. Už jsme vyrovnaní. Nicméně jsem musel zaplatit advokátce, cesty do Olomouce a další výlohy,“ uvedl Fibinger. „Nejen kvůli tomu, ale celému přístupu- nepřišla na schůzku, neomluvila se a podobně - jsem podal stížnost na Českou advokátní komoru,“ sdělil.

Právnička prý netušila, že je kauce na jejím účtu. „Právní zastoupení jsem z časových důvodů ukončila a domnívala jsem se, že soud peníze vrátil jim. Poslal je na účet mé kanceláře, kde jsou uloženy peníze klientů. Je tam tedy průběžně více peněz. Jakmile jsme na omyl přišli, začali jsme jej řešit. Rozhodně to nebyl úmysl,“ ohradila se advokátka.

Kdo je Jana Hamplová

Praxi provozuje od roku 1999. Krátce byla poslankyní, když vystřídala zesnulého Pavla Dostála. Za Nezávislé kandidovala znovu, ale neuspěla. Za sebou má řadu úspěšných kauz. Jak sama říká, neobává se případů, v nichž stojí „malý“ proti silnému, například v kauze stěhování Romů v Prostějově. Věnuje se sporům, v nichž se obce dostaly vinou špatného ručení do ekonomických problémů.

Komora vede kárné řízení

OLOMOUC/PRAHA- Kárné řízení zahájila Česká advokátní komora s advokátkou Janou Hamplovou. Předseda kárné komise Bohuslav Sedlatý Deníku potvrdil, že na mohelnickou advokátku dostala komora několik stížností. „Bylo podáno několik stížností a je proti ní vedeno kárné řízení. Věc však nebyla dosud projednána, kárně obviněná se k jednání nedostavila. Jednání je nařízeno na září,“ uvedl Sedlatý.

Advokátka odmítla, že by profesně nějak pochybila. „O stížnostech nebylo prozatím rozhodnuto. Komoře jsem zaslala obsáhlé a detailní vyjádření, a vyčkám výsledku,“ reagovala Hamplová.