Jana Zwyrtek Hamplová zvítězila v kategorii Správní právo. Specializuje se totiž na problematiku měst a obcí, v právních záležitostech zastupuje starosty a zastupitele a věnuje se rovněž právní osvětě pro komunální politiky.

Je autorkou stovek odborných článků i několika publikací, veřejně se rovněž vyjadřuje k aktuálním událostem.

To, že cenu dostane, bylo pro Janu Hamplovou překvapením.

„Pro mne je oceněním zejména to, že si někdo všiml mé dvacetileté práce v oboru, který byl pro můj profesní život osudový. Ocenění si velmi vážím a je pro mne obrovskou motivací v další advokátní praxi,“ uvedla.

S politikou má i praktické zkušenosti. Téměř dvacet let byla zastupitelkou Mohelnice a rok starostkou města. Rok byla také poslankyní Parlamentu a členkou ústavněprávního výboru. V současnosti se věnuje jen své odborné profesi.