„Žadatelům z Olomouckého kraje se navíc povedlo svěřit do pěstounské péče celkem šest dětí, které jsou z celé České republiky. Zájemci z jiných krajů získali osm dětí do pěstounské péče a dvě do osvojení,“ uvedl šéf oddělení sociálněprávní ochrany olomouckého krajského úřadu Pavel Podivínský.

„Od loňského června, kdy vznikl Poradní sbor pro náhradní rodinnou péči, se povedlo umístit do osvojení nebo pěstounské péče prakticky všechny děti, které jsme dostali do evidence jako vhodné pro náhradní rodinnou péči,“ dodal Podivínský.

„Drtivá většina, minimálně osmdesát procent žadatelů chce děti majoritního etnika, které nemají více než jeden rok. Mladší školní věk se v požadavcích objevuje výjimečně. Pokud jsou tolerantní k jiné menšině, tak jde o Asiaty, možná i černoušky. Ale ostatní etnika budoucí rodiče nechtějí, a to ani ve smíšené podobě,“ popsal situaci ředitel Dětského domova v Olomouci Dalibor Křepský, který je členem Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči.

„Dávali jsme návrh u děvčete, které má dvě dvojky v sedmé třídě, je z majoritního etnika, pracovité, milé a hezké, ale zájem o ni není. Lidé chtějí s dítětem prožít jeho dětství. Za poslední tři roky si nepamatuji, že by byl žadatel o takto velké dítě,“ dodal Křepský.

V dětských domovech tak zůstávají starší a romské děti. „Na základě mých zkušeností chtějí žadatelé romské děti málo a například chlapce vůbec. Pokud už mají zájem o romské dítě, tak o holčičku. U chlapců mají větší obavu z dospívání a puberty. Obávají se agresivity nebo jiných poruch chování,“ uvedla Irena Sobotková z katedry psychologie Univerzity Palackého, která je místopředsedkyní občanského sdružení ISIS - Pro pomoc náhradním rodinám.

Největší zájem je tak o malé, zdravé děti s dobrou genetickou výbavou pokud možno bez sociálních a zdravotních zátěží ze strany rodičů. V tomto ohledu počet žadatelů převyšuje počet dětí. „Žadatelé o adopci často chtějí malé a zdravé dítě, pěstouni by chtěli třeba i dítě s nižšími rozumovými schopnostmi, ale na první pohled zdravé. Někomu zase nevadí menší tělesné postižení, jen když dítě zvládá školní docházku,“ dodala Sobotková.

Základní pojmy


- Adopce (osvojení) - adoptivní rodiče nabývají stejná práva a povinnosti jako biologičtí rodiče a přijímají za své cizí dítě

- Pěstounská péče - je forma náhradní rodinné péče zabezpečovaná ze strany státu hmotnou podporou a je vhodná zejména pro děti, jejichž výchovu rodiče nemohou či nechtějí zabezpečit

- Poručenství - zvláštní forma náhradní rodinné péče, které se využívá ve zvláštních případech, kdy například zemřou rodiče. Poručníkem může být příbuzný či osoba dítěti blízká.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z OLOMOUCKA

Moje OlomouckoSportKulturaPodnikáníČerná kronika