Nejkvalitnější zemědělská půda má ustoupit rozšíření průmyslové zóny kvůli biomedicínskému centru, které má údajně vzniknout u Hněvotína, kde pozemky vlastní developerská společnost Gemo. Změna prošla i navzdory nesouhlasu Hněvotína, který ovšem boj nevzdává. Proti rozhodnutí kraje se chce bránit soudní cestou.

„Zákon dovoluje znehodnocení kvalitní zemědělské půdy za předpokladu, že existuje výrazný veřejný zájem. Ten nevidíme. Naopak vidíme soukromý zájem vlastníka pozemků, takže je to čistě developerská záležitost. Nebo fakultní nemocnice a univerzita činí konkrétní kroky k budování vědeckého centra? Nevíme o nich,“ reagoval starosta Hněvotína Jaroslav Dvořák.

Obec před 10 lety podpořila vznik průmyslové zóny mezi Hněvotínem a Olomoucí.

„Byla vysoká nezaměstnanost a nechtěli jsme bránit vzniku nových pracovních míst. Dnes? Situace je opačná: v Hněvotíně se skupují usedlosti a ubytovávají se v nich zahraniční dělníci,“ poukazoval Dvořák.

Jak prokážou veřejný zájem?

Na nejbližším zastupitelstvu proto Hněvotínští projednají výsledek hlasování krajského zastupitelstva a podle starosty se dá očekávat, že se kraji postaví. Místní nechtějí, aby měli další haly už jen 200 metrů od prvních domů.

„Nepochybuji o tom, že půjdeme do soudního sporu. Napadneme, že je to veřejným zájmem, jak se zaklínají ti, kteří to odsouhlasili. Těžko ho budou prokazovat,“ je přesvědčen starosta.

Jurečka k věci

Proti rozsáhlému záboru ornice se postavil opoziční krajský zastupitel a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka. Na zastupitelstvu se obracel na radní, aby uvedli argumenty, proč má být veřejným zájmem zastavění tolika hektarů zemědělské půdy.

„Přímo v Olomouci se můžeme bavit o více jak 50 hektarech pozemků, které by mohly být využitelné pro případné investory. Argumentuje se, že je to záměr pro biomedicínské centrum, ale když jsem se ptal institucí, Univerzity Palackého a fakultní nemocnice, řekly, že nezbytně nutně nemusí mít lokalitu, která vyjímá zemědělskou půdu v kategorii orné půdy nejlepší bonity,“ poukazoval.

Novou montovnu nepřipustíme, říká hejtman

Opoziční návrh, aby aktualizace Zásad územního rozvoje byla přepracována a výrazně se snížila výměra lokality Hněvotín, neprošel.

Kraj, jak úředníci zastupitelům sdělili, je vázán dohodou ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního prostředí. Regionální pracoviště MŽP nejprve vydalo nesouhlasné stanovisko, ale resort následně souhlasil s proměnou zemědělských pozemků na takzvanou strategickou rozvojovou zónu s možností využití pro vědu a výzkum, kde je možný zábor až 44 hektarů ornice.

„Pokud nevyroste věděcké, biomedicínské centru, bude tam pouze zemědělská produkce, nepřipustíme novou montovnu,“ ujišťoval hejtman Ladislav Okleštěk.