2002: Vzedmutá Vltava devastovala Prahu

Historicky jednu z nejvážnějších přírodních katastrof na našem území odstartovaly silné deště v první polovině srpna 2002. Voda naplnila řeky na jihu a západě republiky, přehrady naplněné po okraj ani půda nasycená tekutinou už nedokázala nic zadržet. Některé oblasti Čech pak čelily pětisetleté až tisícileté povodni.

Nejhůře na tom byla Vltava a a její povodí, později živel těžce postihl také Labe a další řeky v Česku včetně jihomoravské Dyje.

Voda zaplavila západočeská a jihočeská města a devastovala i střední a severní Čechy. Stav nebezpečí postupně vyhlásili v Praze, Jihočeském, Středočeském, Plzeňském, Karlovarském kraji a Ústeckém kraji.

Živel strhl mosty, záchranáři evakuovali celé vesnice i části měst, například Znojma. Lidé byli bez proudu, chemické podniky u Labe přerušily výrobu. Voda devastovala historické budovy kolem Vltavy v Praze i pražskou zoo, zaplavila některé stanice metra.

Povodeň v roce 2002 si vyžádala 17 lidských životů. Řádění živlu nepřežilo více jak 100 zvířat ze ZOO Praha. Škody na majetku převýšily 70 miliard korun. Domovy muselo dočasně opustit skoro čtvrt milionu lidí.

2006: Škodila voda z tajícího sněhu

Spojení silných srážek a rychlého tání silné pokrývky sněhu, který v zimě v napadl, vedlo v na konci března a na začátku dubna roku 2006 k povodním na řadě míst Česka.

K nejvíce postiženým místům patřilo jihomoravské Znojmo, jehož část koncem března voda z řeky Dyje zatopila. Na stejném toku živel řádil také v oblasti nádrží Nové Mlýny. Olomouc potrápila řeka Morava.

Podívejte se na archivní snímky ze záplav: 

Fotogalerie: Povodně sužují Česko

V Čechách povodeň zatopila části Ústí nad Labem či Plané nad Lužnicí, díky vzedmutým hladinám Labe a Lužnice. Vltava v roce 2006 vážnější škody nezpůsobila, protože velkou vodu dokázaly zadržet částečně vypuštěné vodní nádrže na jejím toku.

Povodeň v roce 2006 zatopila řádově stovky domů, škoda na majetku dosáhla asi 5 miliard korun.

2009: Živel udeřil hlavně na sever Moravy

Česko na konci června 2009 zasáhly extrémně silné deště. Varování meteorologů, že povedou k nárůstu hladin řek, a to i těch menších, se beze zbytku naplnilo.

Po vydatných srážkách stoupla voda v řadě toků v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a na mnoha místech se vylila z koryt. Stovky domů zaplavila na Vsetínsku, živel vtrhl do desítek obydlí na Novojičínsku, těžce zkoušel také obyvatele Jesenicka a Přerovska. Kvůli povodni nejezdily na několika tratích na střední a severní Moravě vlaky. Živel v oblasti pobořil několik domů. Stovky domácností byly celé dny bez elektřiny a zemního plynu.

První oběť velké vody ohlásili záchranáři 24. června 2009 na Novojičínsku, kde nakonec bylo mrtvých nejvíc, další oběti oznámili 25. června. V následujících dnech lidí, které povodeň připravila o život, přibývalo.

Živelná katastrofa škodila v červnu a v červenci roku 2009 i na řadě dalších míst Česka. V Protivíně a jiných jihočeských obcích evakuovali stovky lidí. Praze znovu zahrozila Vltava, kvůli vysoké hladině uzavřeli v hlavním městě Čertovku. Lokální záplavy po vydatných deštích potrápily Moravskou Třebovou i jiné části Svitavska, Orlickoústecko, Jihlavsko a Havlíčkobrodsko na Vysočině či Hluboké a Týn nad Vltavou.

Povodeň v roce 2009 zabila 15 lidí. Materiální škody převýšily 5,5 miliardy korun.

2010: Dvojitý úder velké vody

Povodně v roce 2010 udeřily na Česko dvakrát. V květnu toho roku devastovala voda severní a střední Moravu, v srpnu udeřila na Liberecký kraj.

Vydatné deště zvýšily v květnu hladinu řek Morava, Odra, Olše a Bečva na severní Moravě. V Bohumíně kvůli vodě evakuovali nemocnici, Karvinou živel částečně odřízl od světa, když zaplavil přístupové cesty.

Ze severu regionu se povodňová vlna v dalších květnových dnech přelila na střední Moravu. V Zubří v Olomouckém kraji zbořila několik domů, zaplavila Troubky, katastrofálně poničené při povodni v roce 1997, na Vsetínsku ve Zlínském kraji se objevily sesuvy podmáčené půdy.

V srpnu 2010 udeřila přírodní katastrofa na Česko podruhé, tentokrát na Liberecký kraj. Po vydatných deštích na začátku měsíce zaplavila voda ze zvednutých toků tisíce domácností, když se rozlila třeba v Chrastavě, Mimoni a dalších sídlech. Poškodila desítky domů. V září pak v regionu udeřila další, menší povodeň.

V roce 2010 při povodních zemřelo 10 lidí, 4 v květnu na severu Moravy, 6 lidí zahynulo v srpnu v Libereckém kraji. Živel v Česku způsobil škodu v řádech téměř 10 miliard korun.

2013: Povodeň potrápila stovky obcí a měst

Půda plná vody po jarním tání a k tomu deštivé počasí vytvořili na jaře roku 2013 podmínky pro další povodňový rok v Česku. Živel v republice zasáhl bezmála tisíc obcí a měst.

Velká voda potrápila v červnu a červenci především západní část republiky, z větších řek povodí Vltavy, Lužnice, Berounky, Sázavy, Ohře, Labe a Nisy.

Povodně roku 2013 ovlivnily život stovek tisíců lidí, desítky tisíc osob musely na útěku před živlem dočasně opustit své domovy. V Praze evakuovali Nemocnici Na Františku i většinu zvířat z tamní zoologické zahrady.

Přírodní katastrofa si v roce 2013 vyžádala 15 lidských životů a způsobila škody v řádech desítek miliard korun.