„Vztah místních občanů k Sokolu je, podle mého názoru, ve srovnání s ostatními obcemi až nadprůměrný. Skvěle u nás totiž funguje spolupráce mezi občany, Sokolem, spolky a obcí. Kvůli koronaviru v řadě jiných jednot ubylo členů. Nemohli cvičit, přestali platit příspěvky a ze Sokola odešli. U nás naopak přibyli noví členové, kteří nás chtěli podpořit v těžké době. Takového přístupu si ceníme,“ řekl starosta místní sokolské obce Jiří Kořínek.

Role Sokola podle něj nikdy nebyla jen o sportu, ale také o osobnostním rozvoji členů, spolupráci i laskavosti k ostatním.

„V tomto duchu samozřejmě fungujeme také v dnešní době, kdy nabízíme službu celé obci. Máme radost z toho, že k nám chodí děti, mládež, dospělí i senioři. Mají se kde setkávat a mohou trávit společný čas při různých nejen sportovních aktivitách. Většina křelovských dětí projde právě místním Sokolem, kde se naučí všestrannosti a pak mohou pokračovat ve specializovaných sportovních oddílech. Zájem je veliký, dlouhodobě narážíme na kapacitní možnosti zdejší Sokolovny,“ popsal starosta.

Nové zázemí pro sportovní areál u rybníka v Křelově. Místní tam budou mít k dispozici kuchyňku, šatny, sprchy a sociální zařízení.
V areálu u křelovského rybníka mají nové zázemí. Obec počítá s koupáním

Šibřinky, dětský den i výsadba aleje

Křelovští Sokolové jsou aktivní po celý rok. Společně s dalšími občanskými spolky a sdruženími pořádají různé sportovní a kulturní akce nebo brigády zaměřené na jarní a podzimní úklid přírody.

Před několika lety se pustili také do pořádání „přídědinského“ tábora, který se stal už tradicí a nebude chybět ani letos.

„O letní tábor nemůžeme naše nejmenší členy připravit, těší se na něj celý rok. Mimoto v průběhu roku organizujeme šibřinky, pálení čarodějnic, dětský den nebo dýňování. Zajišťujeme občerstvení na letní hudební revival a hody pořádané obcí. Postavíme stany, pivní sety, postaráme se o občerstvení a všechno, co je potřeba. Z této činnosti a dalších akcí pak máme příjmy na to, abychom mohli po zbytek roku fungovat,“ vysvětlil Jiří Kořínek.

Starostka Křelova-Břuchotína Marie Škavronková
Břuchotín se rozroste o padesát nových domů

Nuceného uzavření Sokolovny kvůli koronaviru využila tělocvičná jednota k úpravám a vylepšením interiérů.

Do budoucna připravují Sokolové společný projekt s místním mysliveckým sdružením. Rádi by osázeli asi 300 metrů dlouhý úsek podél místního toku ve směru na Skrbeň.

„Dříve tam býval ovocný sad, ale poté, co byly přestárlé stromy vykáceny a nebyly nahrazeny novými, tam zeleň chybí. Rozhodli jsme se, že se toho společně s myslivci ujmeme a zapojíme do sázení mladých stromků také místní děti. Tím, že se od útlého věku učí uklízet z přírody odpadky, sázet stromy a získávají vědomosti o tom, jak jsou stromy pro životní prostředí důležité, se je snažíme vést k tomu, aby měly k přírodě opravdu blízko,“ dodal starosta Jiří Kořínek.