Hanácká aktivní společnost (HAS) funguje od roku 2014. Její činnost cílí na všechny věkové kategorie; od dětských skupin Modřínek v Seničce a Aktiváčci v Senici až po spolupráci s místním klubem seniorů. Dominika Doláková vede obě dětské skupiny a zároveň v létě pomáhá organizovat příměstské tábory v Senici a na Svatém Kopečku či stanový tábor v Protivanově, který spoluzakládala už v roce 2005.

„Nemáme elektřinu, tekoucí vodu. Pro nákup musíme denně dojíždět, vaříme na kamnech a ke koupání využíváme venkovní sprchy,“ popisuje mentálně i fyzicky očišťující únik od moderní reality.

Spočítat všechny aktivity, projekty a akce, na kterých se HAS podílí, by byl úkol pro matematického génia. Není proto divu, že Dominika je neodmyslitelnou součástí společenského dění a v obecním zastupitelstvu zastává funkci předsedkyně Kulturní komise.

„Kalendář akcí sestavujeme každý rok se všemi spolky, které jsou aktivní v Senici, Odrlicích i Cakově, pak ho doplňujeme o finančně a organizačně náročnější akce. Mezi ně patří například hudební festival Rock na Hané, velikonoční a vánoční jarmarky nebo Setkání rodáků,“ popisuje žena, která má na starost rovněž Kontrolní výbor.

Ostatně i se sháněním potřebných financí má tato projektová manažerka a jednatelka rozvojové agentury ARS bohaté zkušenosti. Hanácké aktivní společnosti se díky tomu podařilo zachránit a zpřístupnit veřejnosti unikátní sušárnu chmele v Odrlicích.

Bez dobrovolníků a více než 4 milionů korun od různých donátorů by to nešlo.

„Mým hlavním úkolem je vytváření investičních a neinvestičních projektů pro obce, města, kraje či neziskové a církevní organizace. Není smyslem jen získat dotaci, daleko důležitější je projekt dobře realizovat a dokončit,“ zdůrazňuje Doláková.

Pomocí její agentury došlo například k rozšíření Hospice na Svatém Kopečku, vybudování Domova Daliborka v Prostějově nebo k úpravám Penzionu Haltmar v Ramzové.