Při akci na začátku víkendu zkontrolovali dvě stě šedesát dva vozidel a jejich řidičů a zjistili celkem dvacet devět přestupků v dopravě.

Dvacet čtyři vyřešili udělením pokuty na místě v celkové hodnotě šest tisíc sto korun. Pět deliktů oznámili do správního řízení.

„Celkem třináct řidičů nemělo vozidlo v řádném technickém stavu, jeden nebyl při jízdě připoután a ostatních deset souviselo s jízdou bez předepsaných dokladů, bez řádného osvětlení nebo nerespektování dopravního značení," vyjmenovala konkrétní prohřešky motoristů Marie Štrbáková, policejní mluvčí.