„Nepoctivci zneužívají toho, že VZP od letošního června do února 2015 plánuje vyměnit průkazy bezmála čtyř milionů pojištěnců. Obcházejí domácnosti a tvrdí, že vybírají již neplatné „kartičky". Na těch je kromě jména a příjmení uvedeno i rodné číslo držitele," upozornil mluvčí VZP Oldřich Tichý.

„Pojišťovna nemá s touto aktivitou nic společného. Domů za klienty pracovníci zásadně nechodí a staré průkazy od nich nevybírají – je výhradně na každém člověku, co s propadlým průkazem udělá," uvedl.

U starých kartiček VZP uvítá, pokud je lidé sami odevzdají na nejbližší pobočce, není to ale jejich povinnost. „Držitelé je klidně mohou například sami znehodnotit přestřižením a vyhodit nebo si je mohou nechat," sdělil Tichý.

Stejně tak pracovníci VZP neobcházejí domy a byty klientů, aby před výměnou zkontrolovali, zda jim skutečně končí platnost průkazu.

„I tuto smyšlenku už podvodníci v minulých měsících opakovaně využili k tomu, aby si opsali osobní údaje pojištěnců. Ti pak často až dodatečně zjistili, že je kdosi bez jejich vědomí přeregistroval k jiné pojišťovně," poukázal mluvčí.

Celkem plánuje VZP rozeslat lidem 3 985 000 nových průkazů. Každému, komu končí platnost průkazu, zašle automaticky poštou nový. Akce začala již v červnu. Za první tři měsíce VZP rozeslala už zhruba 1,2 milionu průkazů.