Tak interpretoval ve čtvrtek v novém nálezu Ústavní soud, když přezkoumával stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ve věci tři roky staré tragické nehody u Mladče na Olomoucku.

Řidič tehdy na okresní silnici nedaleko Litovle v podnapilosti a za nepřiměřené rychlosti nezvládl zatáčku, vyjel mimo vozovku a převrátil auto na střechu.

Při nehodě zahynul jeho bratr sedící na předním sedadle spolujezdce, zatímco řidič a další spolujezdec vyvázli pouze s lehčími zraněními – oba byli připoutáni.

U okresního soudu dostal čtyři roky a má zakázáno sednout za volant po dobu 6,6 roku.

Zároveň musí zaplatit škodu přesahující čtvrt milionu korun.

Muž se odvolal a krajský soud změnil právní kvalifikaci a trest snížil o rok. Obrátil se s dovoláním na Nejvyšší soud, ten jej odmítl.

Bratra prý k připoutání vyzýval

Odsouzený šofér poukazoval na to, že se soudy nezabývaly tím, že bratr nebyl připoután pásem, přestože ho k tomu opakovaně vyzýval.

Pokud by bratr byl připoután, neskončila by podle obhájce bouračka tragicky, ale příbuzný by utržil přinejhorším lehčí zranění, jako řidič a druhý spolujezdec.

Šofér odmítal, aby byl potrestán za to, že spolujezdec nebyl připoután.

I když Ústavní soud ve čtvrtek zamítl jeho stížnost, protože řidič na Olomoucku porušil jiné povinnosti, když řídil opilý a jel nepřiměřeně rychle, souhlasil s ním v tom, že neměl povinnost zajistit připoutání spolujezdce.

„V tomto směru byla argumentace obecných soudů nesprávná, to však nemůže nic změnit na výsledku trestního řízení vedeného proti němu,“ informovala mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Výklad v rozporu s textem zákona

Ústavní soud poukázal na rozpolcenost judikatury Nejvyššího soudu – civilní a trestněprávní kolegium měly odlišné názory.

„Zákon neobsahuje žádnou explicitně formulovanou povinnost přímo zajistit použití bezpečnostního zádržného systému dospělými přepravovanými osobami. Dovozuje-li tedy judikatura trestního kolegia Nejvyššího soudu, že povinnost připoutání přepravovaných osob primárně tíží řidiče, je tento výklad ve zjevném rozporu s textem i účelem relevantních ustanovení zákona o pozemních komunikacích,“ vyhodnotil Ústavní soud.

Podle jednoho ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích je řidič povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu, podle druhého je přepravovaná osoba povinna být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem, je-li jím sedadlo povinně vybaveno a dle dalšího ustanovení musí dbát pokynů řidiče, zejména při nastupování a vystupování z vozidla.

Pásat se musí i těhotné

Podle krajského koordinátora BESIP Miroslava Charouze je řidič při jízdě ve vozidle zodpovědný za sebe a za děti, zda jsou připoutány, když sešlápne plyn.

„Není možné brát jako přitěžující okolnost, že dospělý bratr nebyl připoután,“ komentoval a zdůraznil, že bezpečnostní pásy nejsou ve vozidle nadarmo.

„Až 60 procent lidí se na zadních sedadlech nepoutá, čímž ještě ohrožují řidiče, protože v případě nehody do něj zezadu vrazí a jsou schopni jej svoji vahou rozmačkat,“ poukazoval Miroslav Charouz a připomněl, že povinnost použít bezpečnostní pás v autě mají i těhotné ženy.

„Pás dát pod břicho, přes kyčle, je to zcela bezpečné,“ dodal koordinátor BESIP.