Prohlášení sdružení ALFA TAXI, s.r.o.:

Vzhledem k události ze dne 21.1., která skončila tragickou smrtí pana Romana Himra ze společnosti ATLANT TAXI, s.r.o., poskytuje sdružení ALFA TAXI touto cestou vysvětlující vyjádření.

My, členové sdružení ALFA TAXI, bychom chtěli vyjádřit upřímnou lítost nad touto událostí, kdy po střetu s naším členem Pavlem Pliskou zemřel pan Roman Himr.

Tento čin již nelze vrátit, byl jím zmařen lidský život. Tragické smrti pana Romana Himra předcházelo několik jeho fyzických útoků na členy našeho sdružení provázených poškozováním jejich vozidel.

A není přitom pravda, že jim předcházely nějaké hádky. Fyzické útoky pan Himr prováděl naprosto nečekaně, bez varování. Čtvrteční útok Romana Himra na Pavla Plisku mohl být i likvidační (pan Pliska utrpěl těžká zranění hlavy).

Pan Himr zaútočil, když pan Pliska seděl za volantem a měl tedy velmi omezenou možnost obrany. Tyto okolnosti tragického střetu vycházejí z výpovědí očitých svědků, z nichž někteří se snažili pana Himra od napadeného pana Plisky odtrhnout.

Prohlašujeme, že tento čin byl zkratovitým jednáním dvou zúčastněných osob a rozhodně se nejedná o žádnou válku olomouckých taxikářů. Na závěr tohoto prohlášení bychom chtěli ještě jednou vyjádřit upřímnou lítost nad touto tragickou událostí.

30 členů sdružení Alfa Taxi, k prohlášení se souhlasně připojuje 32 členů sdružení City Taxi a 6 členů sdružení Taxi Olomouc

Prohlášení přátel a kolegů Romana Himra:

Nechceme na tomto místě a zvlášť v tak smutné chvíli veřejně přepírat špinavé prádlo olomouckých taxislužeb. Na druhé straně cítíme potřebu vyjádřit své stanovisko k této tragické události.

Romana Himra jsme znali jako milujícího otce rodiny, který byl mimo jiné také pravidelným dárcem krve. A ani my, stejně jako jeho dlouholetí přátelé nepocházející z prostředí taxikářů, nemůžeme říct, že by se projevoval jako bezdůvodný agresor. Nikdy také s sebou nenosil žádnou zbraň, což se o něm obecně vědělo.

Můžeme a taky máme výhrady k formě řešení problému, kterou v tu chvíli Roman Himr zvolil. Ale nelze celou věc objektivně posoudit, pokud tento nešťastný okamžik vytrhneme z kontextu dlouhodobé situace.

Jedním jsme si však jisti, Roman šel, ať už z jakýchkoliv pohnutek, rozdat pár facek. Nešel ale s úmyslem někoho usmrtit. Je pro nás proto nepochopitelné, že stejně fyzicky vybavený bývalý voják a zároveň jeho známý, se bránil použitím smrtící zbraně.

Setkáváme se již dlouho se záští ze strany ostatních kolegů, která podle nás pramení z obchodní závisti. S tou také logicky souvisí nervozita pramenící z omezené vydatnosti trhu v tomto specifickém segmentu.

Rozhodně se však nejedná o žádný projev „války“ mezi olomouckými taxikáři. Ostudným příkladem stavu společnosti pro nás byla také internetová diskuse, která byla nakonec raději zablokována.

Na závěr bychom chtěli zdůraznit, že věříme, že se tato tragická událost stane pro všechny z nás smutným ponaučením.

Milan Valenta, Jiří Švanda, David Dostál, Jaroslav „Carlos“ Sekanina, Bohdan Paděra, Pavel Pekař