Znalkyni původně hrozilo až deset let vězení, obhajoba bude na základě zprošťujícího rozsudku nyní pro ni žádat náhradu škody.

„Nezbylo nám než dojít k jednoznačnému závěru, ke kterému došel nalézací soud. Předmětné znalecké posudky odpovídají standardům, nejde o nepravdivý, hrubě zkreslený posudek, jak byl nazván obžalobou. Obžalovaná nepochybila, její posudky jsou správné," uvedl soudce krajského soudu Jaroslav Hudeček. Podle něj nelze případ posoudit ani jako přestupek, jak nakonec navrhoval státní zástupce.

Transakce měla být pomocí Muzeu umění, které v proluce chtělo vybudovat Středoevropské fórum. O palác měl zájem podnikatel Miroslav Barnet. Právě on chtěl svým pozemkem v Denisově ulici, který muzeum pro stavbu fóra nutně potřebovalo, uhradit část ceny Edelmannova paláce. V posudku žena podle původní obžaloby hrubě snížila cenu paláce, a naopak zvýšila cenu Barnetova pozemku. Škodu v případě nabytí účinnosti smlouvy žalobce vyčíslil na nejméně 24,4 milionu korun. Ze stavby fóra nakonec sešlo, městu palác zůstal, a škoda tak nevznikla.

Nesmyslné odvolání?

Žalobce podal odvolání, protože nesouhlasil se zprošťujícím rozsudkem okresního soudu. Źádal krajský soud, aby jednání Martínkové vzhledem k jejím vztahům s Barnetem posoudil alespoň jako přestupek. Svůj původní návrh totiž změnil i kvůli tomu, že znalecký ústav, podle jehož posudku znalkyně v ceně pochybila, nebyl vůbec oprávněn oceňovat nemovitosti. Žalobkyně krajského státního zastupitelství však dnes sama připustila, že případná odpovědnost za přestupek v tomto případě už zanikla.

Podle obhájce bylo odvolání žalobce nesmyslné.

„Žádné uvažování o přestupku či správním deliktu zde nepřichází v úvahu, o žádné správní pochybení tam vůbec nemohlo jít. Naše klientka neměla s Barnetem vztah blízké osoby. To pochopí lidé, kteří ve městě žijí. Vždyť v jeho domě má jeden ze znalců přímo sídlo. Každý ze znalců si s Barnetem tyká, ale nejde o vztahy, které by překračovaly standardní rámec vztahů," řekl dnes obhájce Petr Dítě.

„S ohledem na nesprávný postup státních orgánů budeme cestou ministerstva spravedlnosti žádat o náhradu škody," dodal obhájce. „Budu se dovolávat toho, že mi bylo ublíženo, kvůli neprofesionalitě policie i státního zastupitelství," řekla k tomu Martínková.

Edelmannův palác je renesanční měšťanský dům palácovitého typu v centru města, který si nechal postavit bohatý olomoucký měšťan a purkmistr Václav Edelmann. Stavba vznikla někdy po roce 1572, kdy Edelmann koupil dva staré domy, jež nechal zbourat a na uvolněných parcelách začal s výstavbou nové rodové rezidence.