„Nejprve byla hlídka vyslána na ulici Jeremenkova, kde se měla u pošty nacházet urna s lidskými ostatky. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná o kovovou pietní urnu. Po telefonické domluvě byla urna předána zaměstnancům Ústředního hřbitova v Neředíně,“ sdělil mluvčí olomouckých strážníků Petr Čunderle.

Druhé oznámení bylo směrováno do ulice Vodární.

„Zde se před budovou univerzity nacházel na chodníku odložený nefunkční televizor. O jeho odstranění se postarali pracovníci Technických služeb města Olomouce a celý případ bud oznámen příslušnému správnímu orgánu,“ doplnil.