Dvacetiletý tkalcovský tovaryš August Potáčel byl zamilován do Johanny Libosvárové. Problém nebyl ani zdaleka v tom, že by Johanna jeho lásku neopětovala. Oním problémem byli dívčini rodiče.

Především otec Johanny, mlynářský tovaryš Libosvár, byl zcela zásadně proti jakémukoliv vztahu své dcery s nějakým tkalcem. Johanna měla prostě vztah k Augustovi neodvolatelně zakázaný, a tak se s ním mohla scházet jen potají a asi také za melodramatického doprovodu pláče.

I když se mladý pan Potáčel pokusil několikrát názor dívčiných rodičů změnit, tvrdou mlynářskou palici pana Libosvára neobměkčil. A tak se mladí romantičtí milenci rozhodli k radikálnímu krajnímu řešení. Dohodli se, že když nemohou být spolu, raději společně oba zahynou.

„Johanna mi dala část peněz, abych koupil za ně dvouhlavňovou pistolku,“ vypovídal později August před soudem. Milenci se dohodli, že August nejprve zastřelí svou lásku a poté obrátí hlaveň proti sobě. Večer 24. října se vypravili ke všemu odhodlaní zoufalci na pole kousek za Židenice, které se mělo stát kulisou k tragickému závěru jejich životů. Leč stalo se tak jen částečně.

Mladík nabil pistoli, zamířil na svou milenku a dvakrát vystřelil. Johanna, kterou střely zasáhly do hrudi, na místě a prakticky okamžitě zemřela.

„Když však chtěl Potáčel opětně pistolku nabíti, tu zpozoroval, že mu nabiják schází, a protož vecpal do hlavně náboj kusem větvičky ze stromu, načež vystřelil proti sobě. Avšak rána ta neměla žádného účinku, a krom toho, že si košili na těle propálil, neutrpěl žádného jiného poškození,“ popsal redaktor, který byl u soudního přelíčení.

Šokovaný mladík, který místo aby byl mrtvý, stál s děravou košilí nad chladnoucím tělem své milé, zpanikařil. Rozběhl se zpět do Židenic, kde vše vyklopil tamnímu starostovi. Své doznání pak zopakoval i před policisty a soudem.

A teď se, vážení čtenáři, podržte. Porota, která vyslechla tragický příběh, učinila za touto skoro kramářskou písní stylovou tečku. Vzhledem k tomu, že „milenku pouze na její vyzvání zastřelil“, není Potáčel vinen činem vraždy, ale jen přečinu proti bezpečnosti života.

Mladý tragéd dostal pouhopouhé tři měsíce žaláře. Johanně už samozřejmě život nikdo nevrátil, a tvrdohlavý mlynář mohl leda tak zpytovat svědomí…