HC Olomouc s ním měl hrát hru a využít jeho zoufalé situace, kdy chtěl synovi zachránit kariéru.

Klub žalobu odmítá, podle něj bylo vše podle předpisů a podobné obchody jsou běžné.

Soud ve středu nerozhodl, pokračovat bude v lednu.

Nyní šestnáctiletý Vojtěch Krejčiřík hraje za Zlín, kde za dvě sezóny nastoupil k sedmdesátce zápasů.

Tomu ale předcházely peripetie, kvůli nimž se jeho otec obrátil na soud.

Před třemi lety totiž rodiče mladého hokejisty uzavřeli hráčskou smlouvu s občanským sdružením HC Olomouc – mládež.

Když později došli k závěru, že by synovi prospěl přestup, šli jednat s klubem.

„Ten ale s odkazem na smlouvu požadoval půl milionu korun a daň, tedy šest set pět tisíc korun. Částka byla enormní a nemravná. Tabulková cena odpovídající věku hráče činila sto padesát tisíc. Do hry však vstoupil HC Olomouc, který na penězích trval a rodiče to museli řešit podle jeho diktátu," popsal komplikace Jaroslav Brož, advokát podnikatele Petra Krejčiříka, že k podpisu došlo pod tlakem.

Vykoupení není možné

Nic takového ale olomoucký hokejový klub nepřipouští.

„Podepsat smlouvu bylo svobodným právem rodičů, stejně jako se tak děje všude jinde. ‚Vykoupení' syna navíc není možné, protože to regule Českého svazu ledního hokeje umožňují jen registrovaným subjektům," uvedl advokát klubu Michal Zahnáš.

Zástupce Petra Krejčiříka nicméně dodal, že otec s matkou si museli sami najít klub, který převod zajistil. Tím se stal HC PSG Zlín.

„Protože HC Olomouc trval na tom, aby se přestup uskutečnil nikoli s rodiči, avšak se zlínským klubem, sjednali ho tak. Šlo o právní trik, protože částku neplatil Zlín, ale rodiče, kteří mu výdaje nahradili," pokračoval advokát.

Zlínský klub následně převedl práva na otce, jenž mu za to zatím uhradil přes čtyři sta osmdesát tisíc korun. Teď Petr Krejčířík olomoucký hokej žaluje za neodůvodněné obohacení.

Jeho strana navíc upozorňuje, že smlouva na mladého hráče s HC Olomouc nemohla platit, protože chybělo svolení opatrovnického soudu.

Klub tak podle ní nemohl nakládat s právy na hokejistu a následující kontrakty jsou legislativně vadné.

Odmítám, že šlo o trik, říká advokát HCO

Kritiku k částce i k výšce přestupní ceny ale žalovaný nebere.

„Odmítám, že mělo jít o trik. Oba kluby vyjednávaly, olomoucký stanovil cenu a zlínský ji akceptoval. Pokud měl PSG dojem, že šlo o částku neúměrnou, měl se obrátit na smirčí komisi, která by cenu určila," sdělil za HC Olomouc Michal Zahnáš s tím, že při pozdějším dotazu už komise odkázala na soud.

Jak také zmínil, všichni dotčení chtěli, aby Vojtěch Krejčiřík přestoupil do Zlína.

„Nic nezastíráme. Šlo o řádný úkon," řekl advokát a poznamenal, že není možné, aby zlínský klub platil přestup z peněz rodičů, protože dohodu s nimi uzavřel až potom.

HCO žije ve světě formalismu, ozval se zástupce Petra Krejčiříka

V soudní síní pak následovalo několik replik, kdy například zástupce Petra Krejčiříka sdělil, že HC Olomouc žije ve světě formalismu.

„Proč by Olomouc se Zlínem uzavírala smlouvu, když se PSG za pár dní práv zbavil? My jsme mu platili, my jsme poškození. Časový sled a logika podporují naše tvrzení," reagoval Jaroslav Brož.

Olomoucký klub ale namítá, že Vojtěch se nikdy nestal registrovaným hráčem Petra Krejčiříka a dál patří Zlínu. Kdo je tedy vlastně majitelem práv talentovaného sportovce, není jasné.

Předsedkyně senátu po dvou a půl hodinách rozhodla o odročení na 21. ledna. Nejspíš vyslechne Petra Krejčiříka jakožto žalobce, manažera zlínského klubu a hráčova agenta.