„Volající se obávala, aby v pytlích nebylo lidské tělo," řekl mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čundrle. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že igelitové pytle obsahují pouze odpad. Následně zajistili jejich odklizení do kontejneru na směsný komunální odpad.

HANA JÍNOVÁ