Podle obžaloby kupec i právník, který smlouvu sepisoval, zneužili tísně, nezkušenosti a rozumové slabosti prodávajícího.

Za lichvu jim soudce Petr Bednář udělil podmínečné tresty. Oba se na místě odvolali.

Příběh nešťastného poškozeného muže začal v roce 2006, kdy se rozváděl se svou ženou.

Partneři se tehdy prý dohodli, že dům v Drahanech si nechá muž, nemovitost dá do zástavy, vezme si půjčku a ze získaných peněz bývalou ženu vyplatí.

Toto rozumné rozhodnutí se jim ale vymklo z rukou. Přes prostředníky se dostali k muži, který chtěl jejich dům koupit.

U právníka s ním pak podepsali smlouvu, o které si mysleli, že je zástavní. Ve skutečnosti tím ale prodali dům za pouhých 425 tisíc.

Jestli manželé věděli o tom, že podepisují něco jiného, než měli v úmyslu, pomáhal objasnit i znalec v oboru psychologie.

„Jejich rozumové schopnosti mohly výrazně kolísat – řadil bych je do podprůměru až hlubokého podprůměru,“ řekl psycholog Pavel Kolda a zdůraznil, že oba mohli podlehnout tlaku okolí a stresu z neobvyklé situace.

I kdyby ale partneři věděli, že dům nezastavují, ale prodávají, peněz za něj dostali velice málo. Znalecký posudek přitom objekt ocenil na jeden milion 380 tisíc korun.

„To je cena obvyklá stanovená na základě zákona o oceňování nemovitostí, která nepřihlíží k mimořádným okolnostem,“ vysvětlil znalec.

Podle advokátů Petra Konečného a Tibora Rovňáka ale skutečnou cenu mohla srazit jak zástava na domě, tak snaha dům prodat co nejrychleji.

„Trestný čin lichvy je poměrně neobvyklý a je těžko ho rozpoznat. Zde nás ale i závěr znaleckého posudku opravňuje k takovému závěru,“ řekl žalobce Stanislav Tichý.

Pro oba obžalované navrhl čtrnáctiměsíční podmíněné tresty, jaké si od stejného soudu odnesli již minule. Krajský soud ale po odvolání případ vrátil zpět.

Tentokrát obžalovaní dostali menší tresty – osm měsíců s osmnáctiměsíční zkušební dobou. Oba se ihned odvolali.

„Já jsem ani nepochopil, z čeho konkrétně jsem vinen, abych se z toho mohl poučit,“ poznamenal přitom jeden z mužů.

Odvolání bude zvažovat i státní zástupce.