Žalobě však nečelí ZD Senice na Hané, které patřila jímka v Seničce, z níž unikly stovky kubíků kejdy, ale ministerstvo životního prostředí. Celé správní řízení o uložení pokuty totiž skončilo fiaskem. Zemědělci se cítí postupem úřadů poškozeni, a proto se obrátili na soud.

„Nepostupovali, jak měli. Cítili jsme se poškozeni, proto jsme se rozhodli obrátit na soud a požadovat odškodnění,“ vysvětlil předseda ZD Senice na Hané Jaroslav Navrátil. Zemědělci kritizují nesprávné úřední postupy ve správním řízení o pokutě. Poukazují také na to, jak dlouho trvalo. Pokud uspějí, mohli by získat více než milion korun.

Čtěte také: Rozhledna na Kosíři je stále zavřená. Otevřou aspoň občerstvení?

Právní zástupkyně ministerstva, která připomínala, že ZD Senice na Hané je nesporným původcem havárie, nároky družstva na odškodnění zpochybnila. „Žalobou se domáhá nesprávného úředního postupu, ale nevedl k nezákonnému rozhodnutí, protože bylo zastaveno. Navíc v případě největší částky (milion korun) už došlo k promlčení,“ poznamenala v soudní síni.

V kauze otrávené Blaty vznikl problém už při hledání soudního znalce. „Měli jsme zájem, aby se vše prošetřilo. Osobně jsem byl na inspekci (ČIŽP), kde jsme řešili znalce, který udělá posudek. Nasměrovali nás na jejich znalce, jenže ten měl dovolenou a mohl za dva měsíce. To pro nás nebylo řešení, tak jsme na internetu našli jiného a šli ho odsouhlasit na inspekci. Neměli námitky, jen jsem vycítil, že jim nějak nesedí – šlo o jejich bývalého ředitele,“ sdělil Deníku předseda Navrátil.

Z posudku vyplynulo, že zemědělci nemohli úniku kejdy ze staré jímky zabránit, protože byla špatně postavena. Ukázal na zhotovitele jímky, kterým ZD Senice na Hané nebylo. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci ale nechala vypracovat jiný posudek, a ten vyzněl v neprospěch zemědělců - podle znalce nezajistili údržbu jímky tak, aby zabránili úniku kejdy.

Čtěte také: Miss OK se stala Lucie z Gymnázia Čajkovského

Soud ve čtvrtek vyslechl dva pracovníky olomouckého inspektorátu ČIŽP, kteří poukazovali na to, že první posudek nebylo možné použít jako důkaz. „Brali jsme ho jako jeden z podkladů ve správním řízení. Podstatný byl posudek příslušného soudního znalce, tedy znalce z oboru pozemních staveb,“ poukazovala inspektorka Jana Bernátová na to, že první znalec rozumí vodním stavbám, kterou jímka není. Oba pracovníci inspekce u soudu uvedli, že s družstvem se na prvním znalci nedomlouvali.

Právní zástupce družstva u soudu poukazoval na to, že druhý znalec pracoval s chybnými podklady. Šlo o to, že inspektor, který byl na místě havárie a zkoumal nejen jímku v Seničce, ale i jímku v Loučanech, odkud kejda neunikla, dodal znalci i několik fotografií jímky v Loučanech. Poté, co na to družstvo upozornilo, udělal znalec revizi posudku. „V závěru se však nic podstatného nezměnilo,“ uvedla inspektorka.

Souvisejí

Boj o ozdravění Blaty! Povodí do ní nasypalo 400 kilo zeolitu s bakteriemi

Otrávení řeky Blaty: inspekce se obrací na experta

Do vytrávené Blaty se vracejí malé rybky, říčka ale stále páchne

ČIŽP havárii uzavřela a družstvu uložila pokutu, proti které se zemědělci odvolali k ministerstvu životního prostředí. To rozhodnutí zrušilo a uložilo zadat další posudek. Inspekce se obrátila na Vysoké učení technické v Brně. „Závěr byl takový, že příčinou havárie je chybné stavební provedení jímky výrobcem. Na základě tohoto závěru bylo správní řízení zastaveno,“ sdělil u soudu inspektor Martin Mašek.

Družstvo podalo žalobu i kvůli průtahům ve správním řízení. Ne v Olomouci, ale zejména na straně centrálního úřadu, kde odvolání mělo ležet 14 měsíců. „Bez provedení důkazů,“ konstatovala soudkyně Miroslava Dvořáková. Jednání odročila kvůli zajištění dalších podkladů, konkrétně spisu o prošetřování havárie vodoprávním úřadem v Litovli.

Vzácné rybky se do Blaty už nevrátilySenice na Hané – Stovky kubíků zkvašených výkalů hospodářských zvířat uniklých z jímky v Seničce otrávilo říčku Blatu v délce 37 kilometrů. Následky mohly být ještě horší, protože Blata ústí do Moravy. Výkaly ve vodě měsíce odbourával speciální biologický roztok a život se do toku vracel velmi pomalu. Rybáři dodnes vysazují další druhy podle nastaveného plánu. O některé vzácné živočichy však Blata přišla možná jednou pro vždy.

„Blata je dnes již vhodným prostředím pro ryby a vodní živočichy, dá se říci, že si příroda poradila,“ hodnotil Petr Loyka, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce. „V říčce dnes běžně žijí jelci tloušti, mřenky, hrouzci, ale výskyt zvláště chráněného druhu střevle potoční nebyl po havárii k dnešnímu dni v Blatě zjištěn. Rybáři do ní vysazují další druhy ryb podle osazovacího plánu,“ uvedl.

Připomněl, že šlo o nebývalou pohromu se značnými následky. „Otrava byla naprosto likvidační pro vše živé, proto věřím, že její viník má takový systém kontroly, aby se situace nemohla opakovat,“ sdělil Petr Loyka.

Vlastník staré jímky, ZD Senice na Hané, nádrž před více než třemi lety zboural a postavil novou. „Zůstaly jen základy. Je to jiná technologie, jiná konstrukce. Zvolili jsme nejlepší variantu, která existuje,“ ujistil předseda družstva Jaroslav Navrátil.