Desetiletá dívka má silné trauma na zbytek života

Soud muži uložil trest pod spodní hranicí sazby, jež je 5 až 12 let, jelikož přihlédl mimo jiné i k počínající demenci obžalovaného.

Kromě vězení nařídil soud také ambulantní ochrannou psychiatrickou léčbu. Obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání, nebo ne.

Státní zástupkyně při závěrečné řeči navrhovala překvalifikování trestného činu ze znásilnění na pohlavní zneužití, protože nebylo jednoznačně prokázáno, že mezi dědou a vnučko došlo k souloži.

Senát však toto překvalifikování odmítl s tím, že muž zneužil bezbrannosti dívky, což se rovná znásilnění.

Při odůvodnění rozsudku také uvedl, že některé skutky lze v podstatě chápat již jako orální sex a fakt, že muž neměl přímý pohlavní styk s vnučkou neznamená, že nešlo o znásilnění.

„Není pochyb, že jednání obžalovaného má za následek silné traumatickou poruchu a zapříčinilo také nepřirozeně silnou akceleraci sexuálního vývoje poškozené,“ uvedl předseda senátu Vladimír Hendrych.

„Zcela jistě všichni víme, jaké trauma tato událost pro poškozenou je,“ řekl dále Hendrych.

„Za dobu, co tu jsem, jsem takhle zdevastovanou osobnost poškozené ještě nezažil,“ připomněl při odůvodnění soudce skutečnost, že soudní znalce výrazně odmítali přímý výslech poškozené dívky, která po této události trpí mimo jiné halucinacemi.

Soudce: Obžalovaný není duševně zdravý

Při rozhodování o výši trestu přihlédl soud k několika polehčujícím okolnostem.

„Nejdůležitější je skutečnost, že podle našeho názoru není obžalovaný duševně zdravý,“ sdělil Hendrych.

Podle soudních znalců trpí násilník postupující demencí a v onen večer měl snížené rozpoznávací schopnosti a výrazně byly omezeny jeho schopnost ovládání.

Soud si musel nechat vypracovat ústavní znalecký posudek, jelikož dvě předchozí zprávy, které se zabývaly duševním zdravím obžalovaného se diametrálně lišily.

„Zohlednili jsme, co jsme mohli a myslím, že si odsouzený může oblíznout všech deset prstů po tom, jak jsme rozhodli,“ řekl na závěr zdůvodnění rozsudku soudce Hendrych.

Obě strany si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou, takže rozsudek ještě není pravomocný.

Skončil jsem jako tvůj dědeček

K nešťastné události došlo v dubnu 2008 v domě rodičů poškozené, kde otec matky dívky po smrti své ženy bydlel.

Přespával společně v pokoji s tehdy desetiletou dívkou a jednou v noci ji na své posteli osahával, dotýkal se jí na různých místech pusou i svým ztopořeným penisem. K přímému pohlavnímu styku nedošlo.

Dívka se s celou události svěřila až po nějaké době svým kamarádkám na škole v přírodě.

„Nebránila jsem se, protože jsem se bála, že mi dědeček něco udělá. Měsíc jsem celou věc držela, protože jsem se dědy hrozně bála,“ řekla poškozená při výslechu na šumperské policii.

Ten ve středu běžel u soudu ze záznamu.

„Skončil jsem pro tebe jako tvůj dědeček,“ byla poslední slova obžalovaného směrem ke své vnučce, když později z domu odjížděl. Od té doby se neviděli.