„Specialisté zadokumentovali, že skupinka provádí aktivity prostřednictvím jedné oficiální registrované pracovní agentury na základě platného povolení. Další aktivity byly přes neregistrované agentury. Z jejich účtů pak skupina osob vybírala hotovost a v účetnictví vykazovala úmyslně fiktivní pořizovací náklady. Svým jednáním snižovala základ pro stanovení daně z přidané hodnoty a současně daně z příjmu právnických osob,“ popisovala Martina Kaňková ze Sekce pátrání - Generální ředitelství cel.

V současné době je daňový únik vyčíslen ve výši 25 milionů korun. „S ohledem na následující uzavření zdaňovacích období bude únik zřejmě vyšší,“ uvedla Kaňková.

Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor zajistili celníci za účelem náhrady způsobené škody státu na daních finanční prostředky v hotovosti a na účtech ve výši 9,5 milionu korun a majetek v hodnotě 20,5 milionu korun.

Případ dozoruje Krajské státní zastupitelství Ostrava, pobočka Olomouc.

Provozování pracovních agentur je podle celní správy populární podnikatelský „artikl“. Obnáší rizika s plněním nejen daňových povinností, ale také dalších povinností souvisejících se zdravotním pojištěním a podobnými poplatky, povinnostmi vůči správám sociálního zabezpečení a pracovním úřadům.

„Tyto povinnosti jsou mnohdy úmyslně obcházeny za účelem zjednodušení formalit, vyhýbání se finančním závazkům vůči institucím a prioritně navýšení finančního profitu nejen na úkor státu, ale i samotných pracovníků, kteří se stávají pro tyto „agentury“ pouhým zbožím,“ poukázala Martina Kaňková.