„Dnes je Velehrad extrémně zatížen jednou ročně při cyrilometodějském svátku, po zbytek roku tomu tak není. Do budoucna by se měla jeho návštěvnost postupně v průběhu roku zvyšovat udržitelným způsobem, což samozřejmě zlepší také vytížení současných ubytovacích a stravovacích kapacit," zdůraznil některé z přínosů projektu Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, která je jedním z iniciátorů celé akce.

Intenzivnější poskytování služeb v cestovním ruchu má podle něj také dopady na obecní rozpočet, nebo na zaměstnanost v regionu.

Otevření stezky, kopírující kroky dvou proslulých učenců, má přivést davy poutníků do této části Evropy, včetně lokality při Velehradu. Do budoucna by se mohla stát obdobou vůbec nejznámější poutní stezky – Svatojakubské, jejímž jádrem je španělské město Santiago de Compostela.

„Jít do Compostely z našeho koutu Evropy je poměrně náročný záměr. Podobná cesta na Velehrad odkudkoliv ze střední Evropy by byla určitě snazší a nepochybuji, že by byla poutníky velmi využívána," poznamenal páter Jan Peňáz, předseda Matice Velehradské.

Ten osobně absolvoval pouť z Moravy do Říma či do německých Cách. Velehrad, coby významné poutní místo světového formátu, by uvítali také jeho představitelé.

„Takový projekt vnímám pro naši obec jako přínos a výzvu zároveň. Případný nárůst poutníků by si samozřejmě vyžádal z naší strany zajištění dostatečné informovanosti či ubytovacích kapacit. Zároveň by to však byla samozřejmě velká příležitost také pro soukromé podnikatele v této lokalitě," přiznal starosta Velehradu Aleš Mergental.

Poutní místo rozkvetlo do nevídané krásy

Zástupci Zlínského kraje věří, že náš region má veškeré předpoklady takový ambiciózní projekt s evropským rozměrem uskutečnit.

„Území kraje historicky patřilo k území Velkomoravské říše, je zde řada přímých památek na cyrilometodějské období. Poutní místo Velehrad rozkvetlo po investicích z posledních let do nevídané krásy, navíc velehradská bazilika patří mezi sedm nejvýznačnějších chrámů světa oceněných papežským vyznamenáním Zlatá růže," uvedl člen Rady Zlínského kraje Ladislav Kryštof.

Právě on stál v čele delegace Zlínského kraje, která v prosinci projekt představila na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Do vytvoření stezky, která podpoří stále populárnější poutní turismus, se zapojí celkem 10 evropských zemí s potenciálem stovek historicky a kulturně významných míst.

Hotová stezka z Olomouce

Již dnes mohou příznivci poutního turismu a turistiky využívat dvě poutní trasy.

Jedna z nich vede ze Svatého Kopečku u Olomouce přes Svatý Hostýn až na Velehrad, druhá pak ze slovenského poutního místa Šaštín-Stráže, přes svatý Antonínek u Blatnice až na Velehrad.

„K těmto stezkám je připraven podrobný průvodce s popisem trasy a informacemi o zajímavých a duchovně cenných místech, které se na ní nachází," informoval Zdeněk Urbanovský.

Trasa dlouhá 7500 kilometrů

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje zahrnuje více než 10 států v pomyslném trojúhelníku Velehrad – Řím – Istanbul (případně řecká Soluň).

Dosahuje délky téměř 7500 kilometrů a kopíruje cesty sv. Cyrila a Metoděje.

Tvoří ji páteřní trasa A – Střední Evropa, páteřní trasa B – Jižní Evropa a páteřní trasa C – Východní Evropa.

Na přípravách projektu spolupracují už několik let Zlínský kraj a jeho Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

Koncem roku 2014 byli záměrem seznámeni také poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku.