Přerovský primátor již dříve slíbil v této věci vyhlásit referendum.

Studii proveditelnosti, podle níž je nejvhodnějším adeptem na umístění spalovny právě Přerov, kritizují zástupci nevládních organizací Arnika a Hnutí Duha.

Materiál, jenž si kraj objednal u firmy Fite, údajně zamlčuje, kolik a jakých toxických látek spalovna vyprodukuje.

Kraj dosud dokument nezveřejnil, hodlá tak ale učinit v nejbližší době.

Rozhodne referendum?

Kde bude stát takzvané zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), o tom se v Přerově horlivě debatuje už od loňského roku.

Obyvatelé ho ve svém městě nechtějí a už loni na jaře kvůli tomu občanská iniciativa „Za naše děti proti spalovně" uspořádala demonstraci.

Zastupitelstvo nakonec pod tlakem protestů přijalo usnesení s dovětkem, že pokud studie proveditelnosti určí, že bude zařízení pro energetické využití odpadu právě v Přerově, předloží primátor města návrh na vyhlášení referenda.

Zdá se, že tento čas právě nastal.

Podle studie proveditelnosti je technicky nejvhodnějším místem pro umístění spalovny areál přerovské teplárny Dalkia.

Ve hře jsou ale i další varianty – jednou z nich je třeba umístění v Mohelnici, další dokonce uvažuje i o areálu cukrovaru v Prosenicích.

Studie mlží, říkají ekologové

Co konkrétně ekologickým organizacím na dokumentu vadí?

„Zcela v rozporu se současným odborným poznáním je závěr, že by měla být stavba spalovny k přírodě a zdraví lidí šetrnější, než lepší třídění a prevence vzniku odpadu," shrnul své výhrady Matěj Man ze sdružení Arnika.

„Zpracovateli studie je jedno, že exhalacemi z dopravy odpadu i komína spalovny přispěje k množství zplodin, které už teď ohrožují zdraví tisíců Přerovanů. Pokud odpad předám k recyklaci, nebo ho dokonce vůbec nevytvořím, nemusím ho likvidovat. Že je to k životnímu prostředí šetrnější, mi říká pouhý selský rozum," dodal.

Samotné základy zpracované studie proveditelnosti podle něj stojí na nepodložených předpokladech. Přestože je produkce odpadů v kraji řadu let stabilní, studie plánuje jejich trvalý nárůst. Kraj by podle něj měl naopak množství odpadu aktivně snižovat.

Stejně kritický je i Ivo Kropáček z Hnutí Duha. Studie podle něj řadu věcí opomíjí.

„Je potřeba mluvit o emisích silně toxických látek, které se můžou dostat do životního prostředí například prostřednictvím odpadů – jedná se zejména o těžké kovy a dioxiny a extrémní nárůst dopravy a exhalací, což ještě vyhrotí komplikovanou dopravu v Přerově," konstatoval.

Má smysl třídit odpad? Jak to dělat správně? Čím může v budoucnu škodit spalovna odpadu v Přerově?
Expert na odpady Ivo Kropáček z Hnutí Duha bude odpovídat ON-LINE v pátek 18. ledna. Ptejte se již nyní ZDE

Hejtman: Je to uchopení pejska za ocásek

Olomoucký hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) kritiku nechápe.

„Trochu se divím, proč sdružení Arnika a Hnutí Duha napadají studii, ve které se řeší především první etapa, tedy systém nakládání s odpady. Pokud chtějí nějaký alternativní způsob, jak se s problémem odstraňování odpadu vyrovnat, tak ať nabídnou řešení. Podle mě je to takzvané uchopení pejska za ocásek, tedy, že se začal problém řešit od konce. Nejprve se musí vyřešit způsob nakládání s odpady," reagoval na výhrady hejtman.

V otázce nakládání s odpady se podle něj musí nejprve řešit jejich třídění, recyklace a transport, a až poté můžeme řešit jeho spalování s energetickým využitím.

„Čísla ukazují, že přibližně od roku 2023 nebudeme mít odpad kde skladovat. Do té chvíle musí být jasno, jak s ním naložit. Samozřejmě, že se musí počítat také s tím, že se za několik let se související technologie budou vyvíjet, což je potřeba diskutovat," řekl.

Podle něj vznikne krajská organizační skupina, která se bude problematikou spalovny zabývat. O tom, zda vznikne v Přerově, může rozhodnout i dlouhodobý problém, a to je napojení města na dálnici D1.

„Zatím se Přerov jeví jako nejvhodnější varianta, protože by zde zařízení mohlo být zbudováno kvůli technickému zázemí za relativně krátkou dobu. Samozřejmě je tu možnost, že o stavbě spalovny budou moci rozhodnout jeho obyvatelé v referendu," zmínil.

Chceme informace, žádá opozice

Kraj zatím se studií přerovské zastupitele oficiálně neseznámil.

„Jednoznačně budeme chtít, aby nás o obsahu studie někdo informoval. Zastupitelstvo přijalo usnesení, že pokud by se rozhodlo právě o Přerovu, tak se lidé budou mít možnost vyjádřit v referendu," řekl opoziční zastupitel Richard Šlechta. (SpP).

„Navrhovala jsem diskusi, na které by se sešly obě strany – příznivci i odpůrci spalovny, kteří by se férově pobavili. Několikrát jsem žádala, aby nás vedení kraje nebo města seznámilo se studií, týkající se spalovny, ale dosud se tak nestalo," doplnila také zastupitelka Helena Netopilová (SpP).

Podle mluvčího přerovského magistrátu Bohuslava Přidala by měli o případném konání referenda rozhodnout zastupitelé.

„Zatím jsme ale oficiálně zprávu o výsledcích studie proveditelnosti neobdrželi," řekl.