V první polovině roku hodlá přerovská radnice investovat do oprav částku zhruba pět milionů korun. Druhá část roku už je na plány bohatší – i když se počítá s tím, že některé projekty plynule přejdou do roku 2017.

Na jaře se konečně začnou spravovat chodníky v ulici U Rybníčku v Čekyni, které jsou delší dobu ve špatném stavu. Jejich oprava bude stát 800 tisíc korun.

„Částku jeden milion korun hodláme ve stejném období investovat také do restaurování dekorativní malby na zámku," upřesnil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Proměny se dočká také proluka v Bratrské ulici, která se vytvořila po zbourání dvoupodlažního domu, v němž kdysi sídlila cestovní kancelář. Vrátit této části města její původní vzhled se už sice asi díky necitlivým architektonickým zásahům v minulosti nikdy nepodaří, ale aspoň něco.

Radnice investuje do úprav prostranství v těsném sousedství centrálního náměstí, jež nyní slouží jako provizorní parkoviště, částku jeden a půl milionu korun.

„Dnes je tu zemina částečně zasypaná stavebním recyklátem, lidé narazí na bláto, kaluže, výmoly a náletové dřeviny. Nefunkční je i trafostanice," popsal aktuální stav Měřínský.

Prostranství se vydláždí a bude sloužit i nadále jako parkoviště.

Expozice Na Marku

Nejzajímavější proměnou projde v první polovině roku lokalita Na Marku, kde bude venkovní prezentace slavných archeologických nálezů. Expozice se bude nacházet přímo v místech, kde badatelé odkryli základy duchovního centra jednoty bratrské, jehož součástí byl vedle modlitebny a unikátní renesanční cesty také dům se školou, v níž působil od roku 1614 Jan Amos Komenský. Vybudování stavby, jejíž součástí budou i herní prvky pro děti a dospělé, přijde i s DPH na 1,7 milionu korun.

Schváleny byly i další investice – například do rekonstrukce komunikace v Žižkově ulici za 6,5 milionů korun nebo oprav chodníků v ulicích Hanácká a Kovářská za 4,1 milionu.

„Na obě tyto akce bude ale ještě vypsána soutěž – stejně jako na úpravu propojení cyklostezek v Želatovské ulici, jež by mělo přijít na 640 tisíc korun," upřesnila Ivana Pinkasová z odboru řízení projektu a investic přerovského magistrátu.

Podle ní se nyní připravuje šest dalších významných investic.

„Čeká nás úprava interiéru a přilehlých prostor zámku za 1,25 milionu korun. Nejnáročnější akcí roku bude ale zateplení Základní školy Za mlýnem, na něž chceme získat dotaci. Náklady by měly lehce přesáhnout částku 43 milionů," doplnila.

Regenerace Předmostí

V plánu je i další etapa regenerace panelového sídliště v Předmostí, které se zkrášlí za 12 milionů korun. Opravu za 15 milionů korun čeká i Městský dům.

„Plánujeme zateplení dvorního traktu s výměnou oken v této části," popsal ředitel Kulturních a informačních služeb Jaroslav Macíček.

Do konce roku by měla být zasypána nefunkční kašna u restaurace Haná a upraví se její okolí. Sochy z dílny světoznámého sochaře Ivana Theimera, jež jsou její součástí, budou převezeny pod městské hradby.

Počítá se i s odbahněním jezírka v areálu Ornitologické stanice, které přijde na 2 miliony. Na investice do Předmostí, Městského domu i zvelebení jezírka se bude město snažit čerpat dotace.