Průměrný věk zaměstnanců kunčické huti ArcelorMittal dosahuje téměř 45 let.

„Společnost proto věnuje zvláštní pozornost tomu, aby se mladí lidé dobře začlenili do stávajících kolektivů. I proto máme v naší firmě takzvaný trainee program. Ten je určen nejen absolventům vysokých, ale také středních odborných škol. Zhruba padesát čerstvých absolventů, které nabíráme každý rok do tohoto speciálního ročního zácvikového programu, má možnost rok až dva těžit z jeho výhod. Absolventi jsou zařazeni na konkrétní pracovní pozici, pracují s přiděleným patronem, souběžně se také seznamují s dalšími pracovišti formou krátkých stáží a stínováním vedoucích pracovníků jednotlivých provozů," sdělila mluvčí ArcelorMittal Ostrava Barbora Černá.

Kromě pracovních povinností je pro účastníky zmíněného programu připravena řada rozvojových aktivit zaměřených i na znalosti angličtiny a k dispozici jsou také různá praktická školení v zahraničních podnicích skupiny ArcelorMittal.

„Na konci programu připravujeme účastníkům kariérní plán až na osm let dopředu, cíleně je zařazujeme do plánů nástupnictví na klíčové pozice a pečlivě sledujeme jejich kariéru i dlouho po tom, co program dokončí," dodala mluvčí huti.

Chybí mladí technici

Vladislav Sobol ze Skupiny ČEZ vysvětlil, že se energetici snaží povzbudit zájem o technické vzdělávání už u žáků základních škol.

„Trh práce prodělal v posledním roce oživení, ale stále se potýká s nedostatkem absolventů technických oborů. Technicky vzdělaných pracovníků přitom bude ubývat. Například Skupině ČEZ může v našem regionu odejít do důchodu v příštích pěti letech asi 230 zaměstnanců, což činí přes 11 procent zaměstnanců skupiny v regionu. Stejně jako další firmy proto chceme zvyšovat zájem o fyziku a s ní spojené technické obory," uvedl Vladislav Sobol.

Energetici proto připravili 2. ročník fyzikální soutěže Vím proč. Pavel Puff z útvaru pro strategický nábor Skupiny ČEZ vysvětlil, že cílem je žákům ukázat co nejdříve, že se fyziky, která může vést k jejich dobrému uplatnění, nemusejí obávat.

Generační výměna

Plán generační výměny zaměstnanců mají ve strojírenské skupině Vítkovice Machinery Group (VMG).

„Vítkovice nám zestárly. Naší snahou je proto přijímat mladé lidi. V loňském roce do firmy nastoupilo rekordních 52 absolventů Vítkovické střední průmyslové školy a samozřejmě přijímáme i absolventy vysokých škol. Snažíme se omlazovat nejen management, ale i celou společnost," dodal předseda představenstva VMG Jan Světlík.

Souboj o talentované uchazeče

Nedostatek technických absolventů potvrzuje i společnost LMC, provozovatel portálů Jobs.cz a Práce.cz.

„Souboj o talentované uchazeče se kvůli oživení ekonomiky nadále zostřuje především v profesích s technickým a přírodovědným zaměřením. V těch firmám už delší dobu schází dostatek kvalifikovaných zájemců. V roce 2014 právě tyto profese tvořily přes 41 procent ze všech 110 tisíc stálých pozic obsazovaných skrze Jobs.cz," upřesnil Tomáš Ervín Dombrovský, analytik Jobs.cz.

Například zájem firem o elektrotechniky a elektroinženýry loni podle něj v ČR vzrostl o celých 25 procent proti roku 2013 a v případě techniků ve strojírenství byl počet obsazovaných míst o 26 procent vyšší.