Majitelem nádraží v Horních Povelicích je Správa železniční dopravní cesty SŽDC.

Na nešťastné zhroucení čekárny zareagovala nečekaně rychle.

Už začátkem února se na zastávce začala rýsovat nová podoba dřevěné čekárny.

Dnes už mají cestující v Horních Povelicích zase důstojné útočiště před větrem či deštěm.

Je to překvapivé, protože o původní budovu SŽDC dlouhodobě nejevila zájem a nechala ji zchátrat. Když se po dvacetiletém chátrání v roce 2013 rozpadl komín a propadla střecha, byla demolice jediným východiskem. Souhlasila s ní i obec Liptaň, pod kterou Horní Povelice správně patří.

O možnosti oživení a lepšího využití nádražních budov na úzkokolejce usiluje obecně prospěšná společnost Osoblažská úzkorozchodná dráha, kterou založily obce okolo trati.

„V současné době probíhají na úrovni generálního ředitelství SŽDC na odboru prodeje a pronájmu jednání o možnosti prodeje objektů na této trati," potvrdil mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.