Na vaše otázky Jitka Seitlová odpovídala v pátek 1. února od 12 do 13 hodin.

PŘECHOD NA ON-LINE ROZHOVOR

Profil Jitky Seitlové

Jitka Seitlová se narodila dne 17. dubna 1954 v Přerově, je vdaná.

V letech 1995 – 2002 byla členkou politické strany Občanská demokratická aliance, od roku 2002 je nestraníkem.

Po absolvování Přírodovědecké fakulty University Jana Evangelisty Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita) zde působila jako asistentka.

V letech 1980 -1991 pracovala v n. p. Geotest Brno v oblasti ochrany životního prostředí, průzkumu, sanace a územního plánování.

Od roku 1991 působila jako specialista na úseku státní správy Ministerstva životního prostředí a současně vedla na UP v Olomouci semináře legislativy životního prostředí.

V roce 1994 se stala oblastním managerem firmy A.S.A. (Abfall service Austria) a od roku 1995 vedla referát životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově.

V roce 1996 byla zvolena senátorkou za společnou kandidátku ODA a KDU-ČSL za volební obvod č. 63 (Přerov).

Mandát senátorky obhájila ve volbách v roce 2002, kdy byla nominována politickým hnutím Nezávislí.

V roce 2000 byla zvolena do zastupitelstva Olomouckého kraje, kde do roku 2004 působila současně i jako předsedkyně komise pro životní prostředí.

Jako senátorka se věnovala především oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy, legislativě občanství, volebnímu právu a ochraně ústavních práv.

Byla zpravodajkou k více než čtyřiceti zákonům, iniciovala nebo se podílela na podání 12 návrhů zákonů a 14 ústavních stížností zaměřených především na ochranu lidských práv.

Na její návrh byl např. do právního systému o jednání Parlamentu ČR zaveden institut veřejného slyšení a v trestním právu nástroje ochrany před domácím násilím.

Po zvolení zástupkyní veřejného ochránce práv se vzdala mandátu senátorky. Svůj mandát vykonává od 14. února 2007 a končí ji v polovině letošního února.

Jejím nástupcem se stane buď Stanislav Křeček (ČSSD), bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká nebo odborník na správní právo Filip Dienstbier. (zdroj: www.ochrance.cz)