Podle Správy železnic, která má přestavbu stanice ve své režii, bude tato hotová koncem roku 2024. Výrazné proměny se dočká i sousední autobusové nádraží a přilehlá část centra Vsetína, kde město na rekonstrukci nádraží naváže dalšími rozsáhlými investicemi.

Původní nádražní budovu čeká demolice

Modernizace železniční stanice Vsetín si mimo jiné vyžádá demolici stávající nádražní budovy.

„V souladu s požadavky města bude nahrazena novým odbavovacím terminálem společným pro drážní i autobusovou dopravu. Veškeré přístupy budou zřízeny bezbariérově,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Nová budova bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní. Stávající autobusové nádraží se přesune do těsného sousedství dopravního terminálu a vyroste zde také pětipatrový parkovací dům s kapacitou 300 stání. Vjezd i výjezd z něj povede po nové silnici, která se napojí na ulici Nádražní v místě nové okružní křižovatky u polikliniky.

Nástupiště konečně pod střechou

Na vlakovém nádraží je v plánu redukce stávajícího kolejiště a nové dispoziční uspořádání a směrová úprava kolejí tak, aby mohla být zřízena zastřešená nástupiště s výškou hrany 550 milimetrů nad kolejí.

„Vznikne jedno vnější nástupiště s přechodem do jazykového a jedno nástupiště ostrovní. Bezbariérový přístup k němu zajistí nový podchod. Stejně jako druhý nový podchod současně umožní komunikační propojení obou částí města,“ popsala Radka Pistoriusová. Stanice bude také vybavena zcela novým zabezpečovacím zařízením.

Správa železnic v současné době připravuje výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Předpokládáme, že soutěž vypíšeme v dubnu. Realizaci stavby pak předpokládáme od září 2021 do prosince 2024,“ doplnila termín mluvčí.

#youtube|lV1B25N7NA0|98s#

Centrum Vsetína čeká zásadní proměna

Vedení vsetínské radnice je se zástupci Správy železnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a dalšími zainteresovanými organizacemi v intenzivním kontaktu.

„Řešíme především přesun autobusového nádraží, narovnání Nádražní ulice či stavbu okružní křižovatky u polikliniky. Pracovní schůzky probíhají každý týden a koordinuje se na nich v této chvíli například etapizace a provázanost stavebních prací v návaznosti na samotnou přestavbu železniční stanice,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Současně se řeší také přeměna „zanádražního“ prostoru – tedy lokality bývalé Delty, Lapače a části Rokytnice. Tuto část města propojí s budoucím dopravním terminálem, nástupišti a také podzemním parkovištěm ve Smetanově obchodní galerii nový podchod pod kolejištěm.

Vyústí v areálu bývalé Delty, kde plánuje město stavbu záchytného parkoviště. V jeho sousedství připravuje soukromý investor obytnou a komerční výstavbu.

„Areál bývalé Delty bude také propojen se silnicí I/69 (výpadovkou na Zlín) komunikací a novým mostem, který vybuduje Správa železnic. Sníží se tím dopravní zatížení ulice Na Dolansku,“ doplnil starosta.

V sousedství polyfunkční budovy Kotovo v místní části Rokytnice se tato nová komunikace napojí na silnici I/69 prostřednictvím okružní křižovatky.

„Ta je zase součástí stavby zvané Rampa Mostecká, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky,“ dodal Růžička.

Železniční přejezdy nahradí podchod

Změny se dotknou i železničních přejezdů v ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. 

„Oba budou uzavřeny a nahrazeny jedním podchodem. Ulice U Křivačkárny a Štěpánskou pak propojí nová silnice s chodníkem vedoucí podél železnice,“ řekl starosta. 

Město nyní pracuje na přípravě svých investičních záměrů, které navazují na přestavbu vlakového nádraží.

„Na výkupy pozemků kolem nádraží jsme vyčlenili přes osmnáct milionů korun a dalších dvanáct milionů na přípravu projektové dokumentace rekonstrukce přednádražního a zanádražního prostoru,“ přiblížil starosta Růžička.