Zařadila se mezi trojici nejvýznamnějších objevů v republice. Vítězem v kategorii Objev roku, jenž získal prestižní Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, se stal nález systému historických výpustí v hrázi rybníka Jordán v Táboře.

Ceny vítězům byly slavnostně předány 23. září na státním zámku v Nebílovech na Plzeňsku.

Na slavnostním předávání nechyběli ani přerovští archeologové, kteří před dvěma lety stáli u objevu základů kostela sv. Marka a bratrské školy. Místa, spjatého s působením J. A. Komenského.

„Náš přerovský objev, tedy archeologický odkryv základů duchovně-vzdělávacího centra Jednoty bratrské v Přerově se zařadil do první trojice, což je velký úspěch nejen pro město, ale i Olomoucký kraj. Jde o významné ocenění společnosti Archaia Olomouc a Muzea Komenského v Přerově ze strany Národního památkového ústavu," zhodnotil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Obě tyto instituce se podle něj podílely na výzkumu a prezentaci archeologických objevů v ulici Na Marku.

„Velký dík patří mému kolegovi Janu Mikulíkovi a celému týmu, který se na výzkumu podílel. Na lokalitu Na Marku mě v devadesátých letech upozorňovali již Václav Martínek a archeolog Jiří Kohoutek, kteří v ní viděli velký potenciál," konstatoval Zdeněk Schenk.

Ten si prý váží toho, že mohl provádět výzkum v místech, kterými kdysi kráčel jeden z největších učenců Evropy sedmnáctého století – J. A. Komenský.

Archeologové doufají, že se prostranství Na Marku dočká důstojných úprav.