V pátek 26. září se v rámci Mezinárodního dne antikoncepce mohou ženy obrátit na svého lékárníka, který pozitiva i negativa užívání antikoncepce vysvětlí.

„Jakkoli se zdá z tohoto hlediska běžná a široce aplikovatelná, přináší s sebou obdobně jako jiné léky i některá rizika a nutnost dodržování určitých pravidel. U některých žen může zvyšovat riziko vzniku tromboembolické nemoci, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a arteriální hypertenze. Tato rizika jsou posílena v případě, že uživatelka hormonální antikoncepce současně kouří," připomněl mluvčí České lékárnické komory a olomoucký lékárník Aleš Krebs.

„Proto je velmi důležité, aby se tohoto zlozvyku zbavila. S tím jí pomohou ve specializovaných poradenských místech pro odvykání kouření zřízených v lékárnách. Jejich adresy je možné najít na webu České lékárnické komory," poradil ženám.

Vhodnost užívání hormonální antikoncepce by měl vždy na základě vyšetření posoudit lékař, nikdy by ji ženy neměly užívat na základě vlastního uvážení, například po získání z neautorizovaných zdrojů, jako jsou různé internetové obchody.