Nyní je v expozici románských a raně gotických artefaktů ve sklepení bývalého purkrabství. „Jde o nejstarší zvon na Moravě i v Čechách. Má unikátní dvojnásobnou závěsnou korunu, která nebyla dosud doložena nikde ve střední Evropě. Kromě toho se podařilo spektrální analýzou dokázat, že v tomto zvonu je příměs stříbra,“ vysvětlil historik umění Leoš Mlčák. Za unikátní považuje i výzdobu čepce, kde je umístěn latinský nápis „Králi slávy přijď k nám v pokoji“, jenž odkazuje na Krista. I typ písma pomohl kunsthistorikům při určování stáří – podle nich pochází z přelomu 13. a 14. století.

Zvon není velký. Váží 226 kilogramů a laděn je v tónu f1. Je na něm rovněž reliéf českého dvouocasého lva. „Jedná se o historicky i typologicky mimořádnou středověkou kovolijeckou památku, výrazně přesahující obvyklý regionální význam,“ tvrdí Mlčák. „Dosud se mělo za to, že nejstarší zvon je umístěn v muzeu v Chebu. Ukázalo se však, že jde o import z italského starožitnictví,“ řekl historik umění Ondřej Jakubec. Záhadou zůstává, jak mohl zvon přežít tolik válek, aniž by ho postihl typický jejich osud – přetavení na dělo. „Byl ve farním kostele v Ostravě-Zábřehu, kam se dostal až druhotně,“ uvedl Jakubec.

Podle Mlčáka zvon odlili řeholníci, pravděpodobně benediktýni. Do Ostravy se dostal již v roce 1776. „Je neprodejný, jeho historická hodnota je nezměrná. Osobně bych jej ohodnotil na pět až deset milionů korun,“ uzavřel Mlčák.