Každý z autorů zachytil téma z jiného úhlu pohledu.

Lucia Petrůjová vystavila soubor fotografií o generačních vazbách, sestavený z několika portrétů svých dětí a doplněný historickou fotografií předků.

„Jindřich Štreit nezvykle použil techniku barevné fotografie pro dokument ze života jedné česko-slovenské rodiny. A Oldřich Kučera naopak na černobílý materiál zachytil okamžiky ze života vlastní rodiny," doplnila kurátorka Štěpánka Bieleszová.

Výstava potrvá v kavárně Amadeus Arcidiecézního muzea Olomouc do 29. března.