Diváky čeká zajímavý příběh mladého Roba Cola, který má velmi zvláštní schopnosti – dokáže vycítit, když má někdo zemřít.

Po smrti obou rodičů se Roba ujal jeden z potulných ranhojičů a během společných cest se z chlapce stává jeho učedník.

Touha dozvědět se o lidském těle a jeho léčení co nejvíc žene nakonec Roba z malé anglické vesnice přes Konstantinopol až do dálné Persie.

Snaží se nastoupit do lékařské školy slavného učence Aviceny, ale musí proto zatajit to, že je křesťan.

Jak mladíkovo dobrodružství dopadne, se diváci dozví v pondělí ve 20 hodin. Vstupné je 110 korun.