Jedinečné dílo o délce téměř šest a půl metru nechal namalovat kardinálův synovec Ferdinand hrabě Troyer v roce 1783 a podle historičky umění Heleny Zápalkové zobrazuje tuto událost jako na filmovém plátně.

„Na pozadí olomouckých domů vidíme dlouhý, hierarchicky řazený průvod. V čele jel oddíl měšťanské gardy na koních, následují kočáry opatů nedalekých klášterů. Za nimi jeli na koních i v kočárech biskupovi vazalové a hudebníci," popsala děj na obraze Helena Zápalková.

Šestimetrový obraz zachycující vjezd kardinála Troyera do Olomouce

Šestimetrový obraz zachycující vjezd kardinála Troyera do Olomouce. Zdroj: z archivu Arcidiecézního muzea Olomouc

V samotném středu průvodu je zachycen sám biskup Troyer ve slavnostním kočáře, obklopen pěšími hajduky ve slavnostních uniformách.

„V závěru průvodu se pak jakoby krčí podstatně skromnější kočáry městských radních," dodala Helena Zápalková s tím, že v Arcidiecézním muzeu je vystaven i samotný Troyerův kočár.

Právě přesné zachycení různých typů kočárů na obraze zaujalo organizátory výstavy Zapřažená krása: kočáry, saně a nosítka 18.20. století, která se připravuje v Jízdárně Pražského hradu.

Kromě monumentálního plátna zapůjčí olomoucké arcibiskupství také barokní kočár zvaný Zlatá Berlina, který stejně jako ceremoniální vůz v Arcidiecézním muzeu patřil biskupu Troyerovi.