Během večera promluvil o svém bratrovi a zazpíval několik svých písní.

Výstava fotografií, portrétů a dobových článků písničkáře Karla Kryla mapuje jeho životní dráhu od prvních hudebních úspěchů před rokem 1968, život a tvorbu během německého exilu i opětovný návrat do Čech.

K vidění je v pobočce olomoucké městské knihovny v Brněnské ulici. (krk)