OCHRANNÉ RUKAVICE V OBCHODECH I OMEZENÁ MOŽNOST UBYTOVÁNÍ

Podle opatření ministerstva zdravotnictví budou otevřené obchody od pátku 27. března u vchodu povinně nabízet zákazníkům rukavice nebo sáčky na ruce
V rámci stejného mimořádného opatření mohou nově hotely a penziony ubytovávat osoby, které budou požadovat ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.

BEZ ROUŠKY ANI RÁNU

Od středy 18. března je zakázán všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa). Za ochranný prostředek je považován respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Za porušení toho  zákazu je možné uložit pokutu až 20 tisíc korun.
Zákaz se nově nevztauje na děti do 2 let a řidiče, kteří jsou v motorovém vozidle sami.

OMEZENÍ VOLNÉHO POBYHU OSOB

Od pondělí 16. března také platí omezení volného pohybu osob. Toto omezení se nevztahuje na:
- cestování do zaměstnání k výkonu podnikání
- nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení
- cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí
- pobyt v přírodě nebo parcích
- účast na pohřbu
- veřejnou hromadnou dopravu
- služby pro obyvatele včetně zásobování
- rozvážkovou službu
- veterinární péči

POBYT NA VEŘEJNOSTI NEJVÝŠE V POČTU DVOU OSOB

Vláda ČR nově schválila pobyt na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu.

INFORMAČNÍ LINKY 

Olomouc
- 585 513 385
- 585 513 392
- 605 832 263

- 605 884 064
Linky jsou v provozu denně od 8 do 20 hodin.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Speciální infolinka pro Olomoucký kraj ke koronaviru Covid-19: 585 719 719, každý den od 9 do 19 hodin

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje: 585 719 719, každý den od 8 do 15 hodin

- Pracoviště protiepidemického odboru v Olomouci: ředitelka Růžena Haliřová, 585 719 232

- Celostátní nonstop infolinka: 724 810 106 nebo 725 191 367

- nový web Olomouckého kraje www.krajpomaha.cz, což je zdroj oficiálních informací o nákaze COVID-19 v Olomouckém kraji

Určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře!

ODBĚROVÁ MÍSTA

K odběrům budou přijímáni lidé se žádankou od praktického lékaře či odeslaní Krajskou hygienickou stanicí, která bude sama informovat odběrové místo. Vyšetření samoplátců není v tuto chvíli z kapacitních a provozních důvodů možné.

Fakultní nemocnice Olomouc
adresa: I. P. Pavlova 185/6, 77900 Olomouc (Hněvotínská 3, horní plocha parkoviště pod Teoretickými ústavy LF UP)
kontakt: 739 598 026
provozní doba: denně od 8 do 14 hodin

Vojenská nemocnice Olomouc
adresa: Sušilovo náměstí 5, 771 11 Olomouc (parkoviště pod Klášterním Hradiskem)
kontakt: 724 379 435
provozní doba: denně od 9 do 15 hodin

Nemocnice Šternberk, Středomoravská nemocniční a. s.
adresa: Jívanská 20, 785 01 Štenberk
kontakt: 587 800 111
provozní doba: denně od 7 do 15.30

Odběrové místo Litovel – praporní obvaziště pro oblast Litovelska a Uničovska
- parcela katastru nemovitostí parc. č. 666, k. ú. Mladeč a okolní pozemky (v blízkosti obce Nové Zámky)
- provozní doba: denně od 9 do 15 hodin

CELOREPUBLIKOVÝ PORTÁL CHCI POMOCT

Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen.
Dobrovolníci jsou připravováni pro pravidelný telefonický kontakt se seniory (Kamarád na telefonu), kteří zůstali uzavřeni doma. Senioři se mohou registrovat na tomto tel. čísle: 777 778 538.

Webová stránka: www.chcipomoct.cz

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. 

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

UŽITEČNÉ INFORMACE PRO SENIORY

Osoby starší 70 let by neměly vycházet po dobu nouzového stavu mimo svá obydlí. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
Od středy 25. března by měli chodit senioři na nákup v čase od 8 do 10 hodin. V jiném čase by do obchodů chodit neměli, ale přímo zakázané to není.

Pomoc seniorům se zajištěním základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků ukládá městům a obcím nařízení vlády.

Krizová linka pro seniory - 800 200 007
Linka na pomoc seniorům - 840 111 122

Senioři mohou využít program Dobrovolník

Díky novému programu Dobrovolník na telefonu si teď osamělí senioři mohou pravidelně povídat s dobrovolníky o tom, co je trápí nebo mohou požádat o odbornou pomoc. Služba je pro ně k dispozici zdarma.
Kontakt se seniory bude podle vedoucího odboru sociálních věcí Michala Majera zajišťovat několik desítek dobrovolníků ve spolupráci se sociálními pracovníky olomouckého magistrátu, pedagogy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Caritas Vyšší odborné školy sociální školy.

Senioři, kteří se chtějí do programu zapojit, se mohou obrátit na bezplatnou městskou infolinku 800 606 800. Telefonovat je možné také na čísla 604 293 003 nebo 604 226 834, které pro ně zřídilo město Olomouc. 

Zajištění nákupu pro seniory v Olomouci, možné je objednat i venčení psů

Od středy 18. března nasadila olomoucká Charita na pomoc s nákupy seniorům desítky dobrovolníků. Potraviny a léky zajistí lidem nad 70 let bez rodinného nebo sousedského zázemí. Senioři zaplatí jen cenu nákupu, donáška je zdarma.
Objednávky nákupu je nutné provést den předem. „Máme zmapovanou situaci i terénní pracovníky. Pro seniory budeme zabezpečovat dva typy nákupu, ten větší nesmí přesáhnout patnáct kilogramů,“ upozornil Prinz.

Město v současné době shromažďuje databázi dobrovolníků, kteří jsou ochotni pomáhat s nákupy. Všichni pracovníci budou patřičně označeni, nebo se prokážou průkazem. Službu je možné objednat e-mailem na adrese: nakupy@olomouc.charita.cz. Telefony pro objednání jsou 731 631 967, 604 293 003 a 604 226 834.
Rozvoz léků primárně zajišťují přímo olomoucké lékárny a ve městě funguje i komerční rozvoz potravin a obědů. 

Kromě nákupů potravin, hygieny a léků nabízí Charita Olomouc seniorům nad 70 let možnost venčení psů. O jejich čtyřnohé společníky se postarají dobrovolníci z řad skautů. Pejsek musí mít vodítko, ideálně s náhubkem. Je vhodné přichystat také sáčky na exkrementy. „Za naše dospělé skautské dobrovolníky mohu dodat, že jsme připraveni. Budeme se snažit, aby k seniorům dorazil pokaždé stejný skaut. S ohledem na skautskou myšlenku věřím, že vše proběhne hladce,“ poznamenal předseda okresní rady Junáka Olomouc David Pokorný.
Venčení pejsků se objednává alespoň den předem na telefonu 731 631 967 nebo 775 859 034 nebo prostřednictvím e-mailu nakupy@olomouc.charita.cz

Zajištění nákupu pro seniory v Uničově

Nákupy, které seniorům zprostředkovává Městské informační centrum Uničov, zatím ukončeny nebudou. Zájemci tedy mohou i nadále každý všední den od 8 do 12 hodin na telefonních číslech 585 054 880 a 603 996 312 objednávat donášku základních potravin a vyzvednutí léků. Při předání nákupu neprobíhá žádná platba – každému objednavateli je veden samostatný účet, který uhradí později.
Zprostředkování nákupů bude touto formou probíhat až do ukončení nouzového stavu.

Zajištění nákupu pro seniory v Litovli

Krizový štáb města Litovel informuje o zajištění zásobování základními potravinami pro imobilní a starší spoluobčany. Objednávky potravin jsou přijímány na telefonním čísle Charity Litovel 585 341 444. Dodávání potravin bude probíhat následující cestou:

- Pověření dobrovolníci přivezou zakoupené zboží občanům, kteří budou o dodání zboží předem telefonicky informováni.
- Následně jim bude zboží ponecháno u vchodových dveří jejich bytu.
- Platba za dodané zboží bude občanům fakturována městem Litovel jednorázově po ukončení karantény.

Případní zájemci z řad dobrovolníků na zajišťování uvedeného zásobování se mohou hlásit na telefonním čísle ředitelky Charity Litovel Ludmily Zavadilové: 736 750 222.

Na donášce nákupu domů ve Vísce, Nasobůrkách, Chořelicích, Července, Rozvadovicích, Třech dvorech, Novém dvoře a samozřejmě v Litovli, se můžete domluvit na čísle 604 692 260.

Zajištění nákupu pro seniory ve Šternberku

Ve Šternberku je pro seniory ve věku od 70 let a pro osoby se zdravotním postižením rovněž zajištěn běžný nákup základních potravin a léků. „Nákup se objednává na následující den s tím, že senior nahlásí svou adresu a pověřený pracovník se doptá na potřebné informace," informuje město na webových stránkách. Služba je bezplatná a netýká se lidí v karanténě.
Možná je i objednávka oběda. Jeho cena i s dovážkou činí 95 korun. Objednávky a informace koordinuje odbor sociálních věcí Městského úřadu ve Šternberku.
Od pondělí do pátku od 8 do 15 hodin volejte na: 585 086 521, 585 086 528, o víkendu vždy od 8 do 20 hodin na číslo 739 590 191.

UZAVŘENÉ PRODEJNY A NEDOSTUPNÉ SLUŽBY

S platností od soboty 14. března budou uzavřeny některé obchody, dále všechny restaurace a kavárny, opatření se týká také kadeřnictví, kosmetických salonů a dalších služeb. Uzavřeny zůstávají:
- provoz autoškol
- sdílené taxislužby (například Uber a Bolt)
- posilovny, solária, sauny, bazény
- informační centra
- knihovny, galerie
- herny, casina
a další

Zakázána je také přítomnost veřejnosti na vnitřních i venkovních sportovištích.

OTEVŘENÉ PRODEJNY A DOSTUPNÉ SLUŽBY

- lékárny, prodejny se zdravotnickými potřebami
- supermarkety
- prodejny s látkami
- banky
- trafiky
- pošty (přepážky, kde nedochází k přímému kontaktu) - zrušen je víkendový provoz!
- benzinové pumpy, myčky automobilů
- servisy výpočetní a telekomunikační techniky, audio- a videopřijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti
- MHD
- prodejny pokladních jízdenek
- úřady, které budou otevřeny dvakrát týdně na tři hodiny, a to v pondělí a ve středu
- opravny aut, odtahové služby, prodejny náhradních dílů
- zámečnictví či opravy
- údržba a instalaci strojů a zařízení pro domácnost
- provozovny, kde si vyzvednete objednané zboží nebo zásilku
- zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, květinářství
- stavební, projektantské firmy (geologové, zeměměřiči, stavební analytici)
- realitní zprostředkování a činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- hotely a penziony (možnost ubytovávat pouze osoby, které budou požadovat ubytování za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti)
- pohřební služby
- květinářství
- optiky
- prádelny, čistírny
- prodejny s domacími potřebami (pouze v případě, že si tam lidé mohou zakoupit zdravotnické pomůcky)

ČESKÁ POŠTA

S účinností od 19. března mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16 hodin a s účinností od 21. března je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.

Česká pošta bude od dubna vyplácet důchody standardním způsobem, jaký si důchodce zvolil a na který je zvyklý. Nicméně v rámci zajištění maximální ochrany zdraví seniorů Česká pošta opětovně upozorňuje na možnost, že pokud je důchod vyplácen na poště, může si důchodce zavolat na svoji pobočku, kde si domluví změnu formy výplaty důchodu.

ÚŘADY

Lidé, kteří pobírají některé dávky, nebudou muset nově chodit na Úřad práce, aby doložili své příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku, ale mohou žádat elektronicky. Cílem je minimalizovat osobní kontakt. Toto rozhodnutí plátí od pátku 27. března.

Magistrát města Olomouce

Od pondělí 16. března budou pro veřejnost uzavřeny všechny objekty olomouckého magistrátu a Městské policie Olomouc. V provozu zůstanou telefonické kontakty na jednotlivá pracoviště. Lidé se mohou obracet na úředníky prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu.

Na radnici byly zřízeny telefonní linky pro přednostní informování obyvatel. Už od soboty jsou v provozu dvě speciální linky 585 513 385 a 585 513 392, a to v době od 8 do 20 hodin, případně lze využít e-mail infocentrum@olomouc.eu.

Finanční úřad v Olomouci, uzemní pracoviště ve Šternberku

Finanční úřad pro Olomoucký kraj informuje veřejnost o bezkontaktních možnostech podání daňového přiznání. Poplatníci, kteří chtějí podat daňové přiznání v následujících dnech, by měli v maximálné míře využít elektronickou formu podání.

Pokud poplatník nedisponuje uznávaným elektronickým podpisem ani datovou schránkou, není to překážka pro elektronickou formu podání. Podání lze učinit prostřednictvím aplikace EPO, dostupé na www.daneelektronicky.cz. Jedinou podmínkou je jeho následné potvrzení ve formě vlastnoručně podepsaného jednostránkového formuláře, jehož vytisknutí je součástí aplikace EPO. Daný formulář stačí podepsat a zaslat jako běžnou poštovní zásilku na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, a to do 5 dnů od elektronického odeslání přiznání.

Poplatníci mohou vyplněné daňové přiznání poslat i běžnou poštou, vhozením do schránky, bez nutnosti návštěvy finančního úřadu nebo pobočky pošty. 

Pro zamezení šíření nákazy nemoci COVID-19 při osobním podání daňového přiznání jsou na územních pracovištích Finančního úřadu pro Olomoucký kraj umístěny SBĚRNÉ BOXY, do kterých je možné přiznání vhodit i mimo provozní dobu podatelny, která je omezena pouze na pondělí a středu v době od 8 do 11 hodin. Tyto sběrné boxy budou k dispozici až do skončení omezené provozní doby podatelen. Sběrné boxy budou vybírány denně, daňová přiznání z nich vyjmutá budou opatřena podacím razítkem s datem jejich vyjmutí. Před vhozením do sběrného boxu je doporučeno přiznání a jeho případné přílohy vložit do obálky či jinak spojit, tak, aby nedocházelo k jejich oddělení.

Sběrné boxy pro podání daňového přiznání jsou dostupné následovně:

- Olomouc, Lazecká 545/22, umístění na plášti budovy u vchodu - nepřetržitě
- Šternberk, Oblouková 2303/2, umístění na plášti budovy u vchodu - nepřetržitě, vestibul budovy - od pondělí do pátku: 6 - 18 hodin

Městský úřad ve Šternberku

Budovy městského úřadu jsou pro veřejnost do odvolání uzavřeny. Podání občanů lze činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, případně přes e-podatelnu. Pro konzultace a dotazy k vyřizování svých záležitostí využijte telefonní nebo mailový kontakt.
Uzavřen zůstává ve Šternberku také sběrný dvůr a kompostárna.

Městský úřad v Litovli

Od pondělí 16. března bude úřad v Litovli uzavřen. Veškerá podání lze uskutečnit elektronicky, prostřednictví datové schránky nebo epodatelny, případně v listinné podobě poštou.

Městský úřad v Uničově

Úřad v Uničově je rovněž do odovolání uzavřen. Nezbytné věci prosím řešte elektronicky.

ZRUŠENÉ AKCE

Pro veřejnost jsou na Olomoucku uzavřeny tyto instituce:
- aquapark
- plavecký stadion 
- Moravská filharmonie
- divadla
- muzea
- kina - kino Metropol v Olomouci vysílá online! (viz níže)
- sportovní haly
- ZOO Olomouc
- Knihovna města Olomouce, Vědecká knihovna
- Centrum ekologických aktivit Sluňákov
a další

Je zakázan prodej i na volné ploše olomoucké tržnice. Přilehlých stánků s rychlým občerstvením se situace nedotkla.

Olomoucké kino Metropol zve na online promítání

S novým projektem přichází kino Metropol, které muselo kvůli mimořádným opatřením dočasně přerušit provoz. Své příznivce teď zve na on-line promítání. Stačí si koupit vstupenku přes internet a pak si ve stanovenou dobu pustit film ze svého domova.

Na dálku teď bude kino Metropol promítat každý den. Diváci si koupí vstupenku na webových stránkách www.kinometropol.cz, kde je také aktuálně zveřejněn nový program.
„Cena vstupenky je sto korun, ale pokud nás chtějí lidé ještě více podpořit, mohou si koupit lístek dražší, záleží na jejich možnostech. Půl hodiny před začátkem představením jim pak na e-mail přijde link, kde si mohou film přehrát. Je také možné diskutovat s ostatními diváky a vstoupit do sálu už půl hodiny před projekcí,“ popsala novinku programová vedoucí Denisa Wasiewiczová.

Jarní etapa květinové výstavy Flora Olomouc se letos kvůli mimořádným vládním opatřením a krizovému stavu v souvislosti s šířením koronaviru neuskuteční. Výstaviště vyhledávanou akci, která má již 60letou tradici, nyní zrušilo. 
Návštěvníkům, kteří si s předstihem zakoupili on-line vstupenky na jarní Floru, budou peníze automaticky v plné výši vráceny během tří až pěti dnů na jejich platební karty. Výstaviště ruší také všechny dubnové akce, které měly v areálu proběhnout. Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách.

Beerfest letos nebude. Jubilejní dvacátý ročník Beerfestu Olomouc se nekoná. Kvůli opatřením proti koronaviru. Náhradní termín akce byl stanoven až na 27. - 29. května 2021. Původně se oblíbená akce měla konat letos od 28. do 30. května. Na festivalu měl vystoupit Marek Ztracený, Mig 21 či Walda Gang.

Hudebníci ruší koncerty. Legendární metalová formace Arakain měla 20. března potěšit své fanoušky v olomouckém S-klubu. Vzhledem k okolnostem se neuskuteční nejen tento koncert. Kapela přesunuje termíny všech zastávek v rámci svého turné k novému CD Jekyll a Hyde. „Koncerty Arakain Tour se v žádném případě neruší. Budou přesunuty na náhradní termíny! Z toho vyplývá, že v platnosti zůstávají i zakoupené vstupenky. O nových termínech vás budeme informovat hned, jak to situace umožní," uvedla skupina na svém webu. Neuskuteční se například ani koncert skupiny Hradišťan, která měla 11. března vystoupit ve Šternberku. „Dle vývoje situace se budeme snažit hledat náhradní termíny pro přeložení, případně řešit mechanismus vrácení vstupenek," informoval Jiří Pavlica a spol.
Nařízení samozřejmě překazilo plány i dalším zpěvákům, zpěvačkám a kapelám. V olomouckém kině Metropol měl 20. března vystoupit jedenáctinásobný držitel Ceny Anděl Dan Bárta a Illustratosphere. „Živá představení budeme přesouvat do nových termínů v květnu a červnu," oznámili zástupci kina. V ohrožení je tak i tamní dubnový koncert Ewy Farne. „Posílám Vám v celém svém údivu hodně pozitivní energie, úsměvů a minimum strachu, který se tak rád a rychle šíří. Často napáchá více zbytečné škody," napsala mladá zpěvačka na Facebook.

Prix Bohemia Radio nejspíš až na podzim. V Olomouci se mezi 30. březnem a 2. dubnem měl konat mezinárodní festival rozhlasové tvorby. Tradiční Prix Bohemia Radio se však letos v původním termínu neuskuteční. Pořadatelé nyní hledají náhradní termín, akce by se měla konat na podzim. „Doufáme, že tou dobou již situace bude stabilní a budeme se moct v Olomouci všichni společně potkat,“ uvedli organizátoři.

Kultura ve Velké Bystřici

Seriál divadelních představení pod názvem Aprílové divadlení se přesouvá na podzim tohoto roku. Prodané permanentky zůstávají v platnosti. V případě, že byste v současné době chtěli permanentky vrátit, volejte prosím na 734 236 506 do Kulturního a informačního centra Velká Bystřice.

OMEZENÍ V DOPRAVĚ

Vlaková spojení

Kvůli nouzovému stavu nebudou od pondělí 30. března v Olomouckém kraji jezdit školní spoje. Podrobné informace o tom, kterých vlaků se omezení týká, zájemci naleznou na: https://www.kidsok.cz/wp-content/uploads/2020/03/Redukce-region%C3%A1ln%C3%AD-dopravy-2-od-30.3.2020-1.pdf

Autobusová spojení

V souvislosti s uzavřením škol přistoupil Olomoucký kraj k dočasnému omezení některých autobusových linek. Ty od pátku 13. března přejdou do režimu jarních prázdnin - nebudou vypravovány spoje, které obvykle sváží děti do škol a zpět.
Informace o aktuálních jízdních řádech najdou cestující na webu CESTUJOK.CZ nebo IDSOK.CZ, případně si mohou zavolat na infolinku 588 88 77 88.

Na uzavření základních a středních škol reaguje i Dopravní podnik města Olomouce, který od čtvrtka 12. března dočasně zrušil ranní posilové školní spoje, označené v jízdních řádech jako školní.

Dojde ke zrušení níže uvedených posilových spojů:

Olomouc mhd

Spoj linky č. 20 ze zast. Chomoutov, škola (odjezd v 6.39 hod.) do zastávky Farmak, je uspíšen na 6.31 hod. a jede přes Skrbeň.

Spoje linky č. 22 ze zast. Šlechtitelů (odjezd v 6.26, 6.57 a 7.25 hod.) do zast. Černovír, nezajíždí k Farmaku.

Spoj linky č. 11 ze zast. Hlavní nádraží (odjíždí v 7.10 hod.) do zast. Radíkov, nejede přes Droždín.

Spoj linky č. 11 ze zast. Lošov, Svolinského (odjezd v 12.57 hod.) do zast. Hlavní nádraží, nejede přes Droždín.

Spoj linky č. 11 ze zast. Lošov (odjezd v 13.46 hod.) do zast. Hlavní nádraží je opožděn na 13.49 hod. a nejede přes Droždín.

Omezení MHD od středy 1. dubna

Autobusy číslo 51, 52 a 111 nebudou od středy 1. dubna jezdit. Úpravy jízdních řádů se týkají také linek číslo 13, 16, 22, 50 a výlukové linky X. Ta jezdí na trase Hlavní nádraží, Žižkovo náměstí, náměstí Republiky a zpět a od středy bude denně vedena podle nového jízdního řádu v intervalu 30 minut. Cestující najdou podrobné informace na www.dpmo.cz.

Linka č. 13
V pracovní dny bude vedena i nadále podle výlukového jízdního řádu s platností od 2. března 2020. Z důvodu předcházejících omezení není provozován školní spoj s odjezdem v 7.18 ze zastávky Přichystalova.
Ve dnech pracovního klidu nebude linka provozována. Zastávky Envelopa a Vejdovského budou obsluhovány linkou č. 22.

Linka č. 16
V pracovní dny budou i nadále platit prázdninové jízdní řády, které jsou v plném rozsahu zaneseny v kapesních jízdních řádech (platnost od 1. července 2020 do 31. srpna 2020).
Ve dnech pracovního klidu bude linka vedena podle nového jízdního řádu celodenně v intervalu 20 minut.

Linka č. 22
V pracovní dny bude vedena dle platných jízdních řádů. Z důvodu předcházejících omezení nezajíždí na Farmak.
Ve dnech pracovního klidu dochází ke změně trasy a tím i ke změně jízdního řádu. Mezi zastávkami Tržnice a U Teplárny bude linka obousměrně vedena ulicemi tř. Svobody, 17. listopadu, tř. Kosmonautů, Vejdovského, Tovární a Holická. Nově bude obsluhovat zastávky Envelopa (na tř. Kosmonautů) a Vejdovského, jako náhrada za zrušenou linku č. 13.

Linka č. 50
Denně bude vedena podle nového jízdního řádu. Realizován bude pouze spoj s odjezdem ve 3.20 z Hlavního nádraží.

Linky č. 51, 52 a 111
Nebudou provozovány.

Linka X
Výluková linka X vedená v trase Hlavní nádraží – Žižkovo nám. – Náměstí Republiky a zpět bude denně vedena podle nového jízdního řádu v intervalu 30 minut.


Opatření DPMO proti šíření koronaviru

- dočasné zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče
- zrušení automatického vyvolávacího systému otevírání dveří 
- každodenní důkladné dezinfekci vozidel, na konečných zastávkách důkladně větrána
- dezinfekce vozidel prostřednictvím generátorů ozónu
- redukce z 12minutového linkového intervalu na interval 15 minut
- trvale uzavřeny přední dveře u řidiče u všech autobusů, které budou otevírány pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (nevidomí)
- zamezen přístup ke kabině řidiče z vozu a to zapáskováním prostoru za první řadou sedaček
- u zaměstnanců přepravní kontroly budou realizovány činnosti omezující kontakt s cestující veřejností
- povinné cestování v městské hromadné dopravě v Olomouci s rouškou
- v prodejnách v ulici Legionářská a na hlavním nádraží dojde k dočasnému zrušení víkendového prodeje

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku