KDY: celoročně
KDE: Křelov-Břuchotín
ZA KOLIK: základní vstupné
80 korun

Muzeum olomouckého komplexu opevnění na Fortu Křelov nabízí komentované prohlídky pro veřejnost i předem objednané skupiny návštěvníků. Exkurze zájemcům neodhalí jen drobné výstavní exponáty, ale odkryje i tajemství masivních zemních valů a před stovkami let budovaných kasemat. Prohlídky začínají každou celou hodinu, délka komentované prohlídky je zhruba 40 minut. Seznámíte se se vznikem a historií fortového opevnění a zajímavostmi Fortu XVII. Projdete si vnitřní prostory reduitu, ubytoven mužstva, buzzer platz se studnou, prostory šíjové kaponiery – místa poslední obrany a další zajímavé prostory pevnosti. Komentovanou část prohlídky zakončíte v expozici militárií, dobových fotografií, plánů fortů a map fortového opevnění města Olomouce. Dále budete pokračovat prohlídkou zemního valu – eskarpy. Tyto masivní a tajemné kasematní prostory si projdete s hořícími loučemi. Po prohlídce kasemat vás průvodce vyprovodí před bránu. Poté můžete samostatně pokračovat prohlídkou vnější části pevnosti, projít se mezi eskarpou a kontraeskarpou, případně si prohlédnout německý bunkr z 2. světové války.