KDY: do 28. září
KDE: Galerie města Olomouc
ZA KOLIK: zdarma

Leitmotivem Pastuszakových obrazů je výtvarná interpretace vnitřní struktury určitých jevů, které vnímá ve spektru jejich fyzické i duchovní povahy. Ve své umělecké tvorbě tak organicky navazuje na okruh problémů, jimž se věnuje ve vědecké a pedagogické práci. Jsou jimi spiritualita umění, teologie krásy, kulturní antropologie a teologie dialogu.