KDY: pondělí 26. října
KDE: on-line
ZA KOLIK: 200 korun

Těšte se na herečku Ester Geislerová a designérku Josefínu Bakošovou. Téma je jasné – intimní vztahy a komu-nikace v metropolích 21. století. Přednášku doprovází prezentace, složena z originální grafiky, fotografií a videí, autentických sms, animací, schémat a jiných vizuálních prvků. Vstupné je 200 korun.