"Zatím jsme zasahovali u přibližně osmi požárů souvisejících s touto specificky jarní činností," informoval kolem nedělního poledne Radek Buryánek, mluvčí krajských hasičů.

"Přímo na místech požárů nedošlo díky účinné spolupráci profesionálních a dobrovolných jednotek k vážnějším škodám."

Jejich příčiny jsou v šetření zjišťovatelů příčin požárů Hasičského záchranného sboru a Policie ČR.

"Nabádáme fyzické i právnické osoby, aby dbaly všech předpisů, při pálení, využily formulář "Pálení" na stránkách HZS OLK, preventivně si připravily prostředky na prvotní hasební zásah. Nepálily klestí v blízkosti obytných budov a správně vyhodnotily povětrnostní podmínky," radí závěrem mluvčí Buryánek.