Požár se snažili ještě před příjezdem hasičů uhasit hosté restaurace. Dva z nich museli hasiči a záchranáři ošetřit.

"Ve sklepních prostorech pod schodištěm, místo které slouží k uskladnění materiálu, došlo ke vznícení reklamního poutače," informoval mluvčí krajských hasičů Zdeněk Hošák.

Do hašení ohně se ihned pustili hosté restaurace v suterénu.

"Požár se jim pomocí hasicího přístroje podařilo uhasit, sklepní prostory zůstaly zakouřeny. Tři osoby se nadýchaly zplodin hoření. Hasiči před příjezdem záchranné služby za pomocí kyslíkového přístroje provedli první pomoc u dvou osob.Třetí osoba pomoc hasičů nevyžadovala." uvedl Hošák.

Hasiči preventivně místo požáru zkontrolovali termokamerou a ochladili požárem nezasažený uskladněný materiál.