Kvůli zanedbané údržbě komínů, kouřovodů a kotlů na plyn či tuhá paliva došlo v minulé topné sezoně v Olomouckém kraji k 55 požárům.

„Škoda při nich dosáhla více než sedmi milionů korun. Osm osob se při těchto požárech zranilo, jedna zemřela," upřesnila mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Nový zákon, který majitelům nemovitostí ukládá povinnost pravidelně kontrolovat a čistit komíny a kotle platí už od ledna loňského roku.

„Hasiči mohou za špatně vyčištěný komín nebo jiné porušení zásad bezpečného provozu topidel a komínů uložit i desetitisícové pokuty," upozornila Hacsiková.

S blížící se topnou sezonou se majitelé rodinných domků na kominíky z Olomoucka obracejí stále častěji. Požadují po nich vyčištění komínů a sepsání zprávy o kontrole spalinové cesty.

„Když se domluví více lidí v jedné obci, mají to samozřejmě levnější, protože ušetří na dopravě kominíka. V některých obcích v okolí Olomouce to starostové sami organizují a zvou si kominíky hromadně. Obvyklá cena pro jednu domácnost je kolem 300 až 500 korun," uvedl olomoucký kominík Jaroslav Ševčík s tím, že volné termíny pro další zájemce ještě stále má.

Domácnosti, které topí plynem i tuhými palivy by měly komín čistit nejméně třikrát ročně.

„Pokud to lidé zvládnou, mohou si čištění provádět sami. Minimálně jednou ročně však kominíka pozvat musejí. Ten jim také vystaví zprávu o kontrole spalinové cesty. Revize komínů i jejich čištění se provádí současně, stačí jedna návštěva kominíka v domácnosti ročně," dodal Ševčík.

Část lidí podle něj údržbu komínů léta zanedbává a kominíka si zavolají až v případě, kdy si všimnou požáru sazí v sousedství nebo se dozví o tom, že se někdo zplodinami přiotrávil.

Napilno v těchto dnech mají také servisní pracovníci, kteří se specializují na plynové kotlů. Například revizní technik Zdeněk Helekal má už teď přibližně dvoutýdenní čekací lhůty.

„Zakázek je hodně, protože většina domácností v současné době používá kotle také na ohřev teplé vody, takže jsou v provozu po celý rok a potřebují pravidelné čištění. Optimální je to jednou do roka. Pokud majitelé čištění a údržbu zanedbají, pak zbytečně roste spotřeba plynu. Kotel špatně hoří, dehtuje a lidem pak ještě hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým," upozornil Helekal.

Obvyklá cena za vyčištění a seřízení plynového kotle je na území Olomouce okolo jednoho tisíce korun.

„Výjezdy mimo Olomouc jsou samozřejmě o něco dražší, servisní technici si přičítají další částky za dopravu k zákazníkovi," poznamenal Helekal.

Požáry v minulé topné sezoně od září 2011 do března 2012 v Olomou­ckém kraji

Lokalita       Počet požárů

Jeseník                7

Olomouc             13

Prostějov              6

Přerov                15

Šumperk             14

Olomoucký kraj     55

Hasiči radí:

– komíny a kouřovody musejí být celistvé, správně vyspárované a omítnuté
– požáry často vznikají vznícením trámů zazděným v komínech (hlavně u starších domů)
– nečistoty v komíně mohou způsobit žhnutí a požár v komíně nebo otravu lidí jedovatým oxidem uhelnatým
– k požáru může dojít i od netěsných komínových dvířek
– používání komínů, kde byla zjištěna závada, je zakázáno
– do komínového zdiva nesmí zasahovat ani k němu přiléhat žádné hořlavé prvky jakými jsou trámy, obložení či konstrukce stropu
– v blízkosti komínového tělesa se nesmí skladovat žádné hořlavé látky (například seno či textil na půdách)
– za stav komínů je zodpovědný uživatel domu, ne kominík
– požár sazí v komíně nikdy nehaste vodou, může dojít k jeho popraskání nebo dokonce k výbuchu
– do příjezdu hasičů je možné pokusit se zkrotit plameny pomocí vhazování písku vymetacími dvířky do komína nebo ze střechy do komína