„Na střeše došlo k zahoření podbití a krovů, včetně „térové“ lepenky. Včasným zpozorováním sousedů a také rychlým hasebním zásahem vlastníků pomocí hasicích přístrojů nedošlo v počátku k výraznému rozšíření,“ informoval mluvčí hasičů Zdeněk Hošák

Požár byl tak v krátkosti ohlášen cestou hovoru na tísňovou linku hasičů a první jednotky zde byly rovněž do několika minut.

„Hasiči pomocí termokamery i vizuální kontrolou odkryli nebezpečná místa vykazující známky hoření, menší ohniska poté dohasili. V navazujícím čase provedli kontrolu také pomocí výškové techniky a v závěru střechu provizorně plachtou zakryli,“ uvedl mluvčí Hošák.

Zdroj: Youtube

Na místě provedl prvotní šetření a dokumentaci hasičský vyšetřovatel.

Ten po dohodě s vlastníky stanovil předběžnou škodu ve výši 100 tisíc korun, uchráněné hodnoty dosahují částky tři miliony korun.

„Prozatím pracujeme s více variantami příčin vzniku, tou opravdu nejpravděpodobnější bude nedbalost způsobenou při činnosti se zábavní pyrotechnikou. Vše se obešlo bez zranění,“ doplnil Hošák.