Finanční příspěvek od veřejnosti a banky pomůže i projektům Mobilní specializovaná paliativní péče na Olomoucku, Kosmická terapie a Vzdělávací zážitkové workshopy.

Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí přes 197 000 Kč. Banka ocenila čtyři nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 150 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 47 401 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Díky kurzům si najdou práci

Společnost TyfloCentrum Olomouc s projektem 80 % nevidomých nemá práci, my to měníme získala od veřejnosti 21 000 Kč a banka jí navíc přispěla částkou 50 000 Kč.

Tato organizace poskytuje klientům odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační služby. Jejich prostřednictvím se zaměřují především na vzdělávací aktivity, které nabízí v Olomouci a v pobočkách v Prostějově, Přerově a Šumperku.

Lektoři dojíždí služebním vozidlem přímo ke klientům, kteří se vlivem svého hendikepu nemohou účastnit PC kurzů v učebnách. V terénu jim také poskytují technickou podporu.

„Děkujeme ČSOB i veřejnosti za podporu a finanční příspěvky, jsme vděčni za každou pomoc. V loňském roce jsme mohli pomoci více než 50 klientům, aby měli lepší uplatnění na trhu práce, byli samostatnější a měli tak větší šanci získat zaměstnání. I díky programu ČSOB pomáhá regionům je budeme moci podporovat i letos,” říká Tomáš Helísek ze společnosti TyfloCentrum.

Podle Tomáše Helíska používají lektoři k výuce speciální programové vybavení uzpůsobené pro osoby se zrakovým postižením. Zaměřují se především na výukové kurzy na PC a ovládání mobilu.

Peníze pro mobilní hospic

Na druhém místě se umístila organizace Nejste sami - mobilní hospic s projektem Mobilní specializovaná paliativní péče na Olomoucku. Té veřejnost poslala 10 200 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

Cílem mobilního hospicu je poskytnut nový rozměr umírání doma za doprovodu vysoce odborného multidisciplinárního týmu složeného z lékařů, zdravotních sester, psychologů, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, poradce pro pozůstalé a duchovního. Dává rodinám možnost splnit poslední přání jejich blízkých.

Třetím nejúspěšnějším uchazečem je obecně prospěšná společnost Pontis Šumperk s projektem Kosmická terapie. Veřejnost jí poslala 10 101 Kč a banka dalších 35 000 Kč.

Její oficiální název je terapie Therasuit a pochází z původního využití, díky níž kosmonauti rehabilitovali po návratu z vesmíru. Nyní pomáhá lidem od 1 do 64 let s pohybovým postižením, vrozeným nebo získaným během života, a přidruženým smyslovým postižením.

Vítěznou trojici doplňuje organizace Paměť národa Střední Morava s projektem Vzdělávací zážitkové workshopy. Ta od veřejnosti získala 6 100 Kč a od banky 25 000 Kč.

Během dvanácti čtyřhodinových workshopů pro žáky 8. a 9. ročníků škol ožívají příběhy pamětníků, jejichž vzpomínky a vyprávění jsou zaznamenány v projektu Paměť národa.

Účastníci se snaží pochopit jednání lidí, kteří zažili například rok 1938, kolektivizaci či normalizaci.

ČSOB pomáhá regionům

·        Program má dvě kola – jarní a podzimní.
·        Celkem získá finanční dar 60 projektů, čtyři v každém z 15 regionů.
·        Tři vybírá odborná porota, čtvrtému udělí tzv. divokou kartu veřejnost.
·        ČSOB přispěje částkou 2 250 000 Kč, veřejnost podle uvážení.
·        V jarní části banka a veřejnost rozdělí 4 235 111 Kč.
·        Celkem se přihlásilo 263 projektů.
·        Nejvíce – 209 000 Kč – získala záchrana kostela u Nových Domků u Rozvadova.
·        Od začátku programu bylo podpořeno již 350 projektů
·        Celkem se za 7 let vybralo 38 000 000 Kč.

www.csobpomaharegionum.cz