Jsme při našich úvahách vázáni odkazem předků nebo je třeba hledat zcela nové směry rozvoje?

Jak může Olomoucký kraj obstát v mezinárodní ekonomické konkurenci?

To vše jsou otázky, na které by měli v rámci soutěže „V Olomouckém kraji jsem doma. A vždycky budu!" dát odpovědi studenti středních škol.

Soutěž pořádá Moravská vysoká škola Olomouc  pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Martina Tesaříka a ve spolupráci s partnery.

Garantem soutěže je sdružení OK4Inovace.

Projekt v rozhovoru pro Deník přiblížila Monika Mackovíková z Moravské vysoké školy Olomouc.

Proč bylo důležité, aby soutěž vznikla?
V současnosti se Olomoucký kraj potýká s celou řadou problémů. Má podprůměrnou podnikatelskou aktivitu ve srovnání s jinými kraji a relativně vysokou míru nezaměstnanosti. V Olomouckém kraji je vysoký počet lidí s vysokoškolským vzděláním, ale bohužel bez práce a uplatnění. Klíčem k rozvoji regionu je právě mladá generace, proto je jedním z cílů soutěže zapojení mladé generace do diskuse o budoucnosti Olomouckého kraje.

O jakou soutěž se jedná?
Jde o esejistickou soutěž, která je určena pro studenty středních škol v Olomouckém kraji. Studenti mohou zpracovat esej na jedno z pěti soutěžních témat. Ve svých pracích se mohou zamyslet nad budoucností mladé generace v regionu, nad jeho hospodářským rozvojem, dále mohou psát například o roli našeho kraje v Evropě nebo si mohou vybrat téma zaměřené na využití informačních a komunikačních technologií a energetiky pro rozvoj kraje.

OK2YOU

Kdo se do soutěže může zapojit, pro koho je určená?
Soutěž je určena pro studenty středních škol v Olomouckém kraji. Specifikum soutěže je, že se jí mohou účastnit dvou- až tříčlenné týmy studentů. Tímto jsme chtěli podpořit týmovou spolupráci studentů, která má svoje klady, ale zároveň i svoje úskalí. Studenti si musejí rozdělit role, někdo tým musí vést, musejí se společně zamyslet a popřemýšlet o problematice, diskutovat, umět se dohodnout. Umět pracovat v týmu může být pro studenty a jejich budoucí uplatnění užitečná dovednost.

Jaký je zájem středních škol?
Do dnešního dne projevily o soutěž zájem desítky týmů ze středních škol v Olomouckém kraji. Některé střední školy, jako například hejčínské či šternberské gymnázium, od začátku deklarovaly, že jejich studenti se soutěže zúčastní. Další střední školy z Uničova, Přerova nebo Šumperka se registrovaly později, jiné nechávají zcela na studentech, zdali možnosti zúčastnit se této soutěže využijí a do soutěže se zapojí.

Proč by se střední školy měly soutěže zúčastnit, co by mělo být jejich motivací?
Domnívám se, že je to pro střední školy dobrá příležitost, jak si jejich studenti mohou poměřit síly v esejistickém klání se studenty ostatních středních škol. Tímto se jejich škola může zviditelnit. Koneckonců, když jejich studenti uspějí, je to i pro jejich školu dobrá vizitka a jakási známka kvality, v dnešním konkurenčním světě mohou po úspěchu svých studentů vyslat do světa zprávu: máme kvalitní studenty, kteří uspěli mezi mnoha ostatními středoškoláky v Olomouckém kraji. Samozřejmě individuální motivací pro středoškoláky mohou být i hodnotné ceny.

O jaké ceny pro vítěze se jedná?
Ceny do soutěže věnovali garanti jednotlivých kategorií, kterými jsou Olomoucký kraj, sdružení OK4EU, OK4Inovace, Moravská vysoká škola Olomouc, společnost Schneider Electric, TESCO SW a Česká rada pro šetrné budovy (Czech Green Building Council). Ceny jsou velmi zajímavé, vítězné týmy studentů mohou vyhrát například exkurzi do sídla společnosti Schneider Electric v Paříži, exkurzi do významné energeticky šetrné stavby v Praze, mobilní telefony, fotoaparáty a studijní stipendia na MVŠO atd. Nejlepší týmy ze všech kategorií navíc budou pozvány na večeři s hejtmanem a dalšími významnými představiteli města Olomouc a Olomouckého kraje.

Kde se zájemci o účast v soutěži mohou dozvědět více informací?
Na webových stránkách soutěže www.ok2you.cz nebo na webu Moravské vysoké školy Olomouc.

A teď asi ta nejdůležitější otázka: Do kdy mohou studenti posílat eseje?
Vzhledem k tomu, že každým dnem přicházejí nové registrace soutěžních týmů, rozhodli jsme se prodloužit termín odevzdání esejů o týden, tedy do 22. května, aby studenti měli více času na přípravu finální  podoby svých prací. Soutěžní eseje musí být doručeny elektronicky prostřednictvím přihlášky (k nalezení na webových stránkách soutěže www.ok2you.cz). Ještě je tedy stále možnost se do soutěže zapojit, atraktivní ceny za to dle mého názoru stojí.  

VÍCE:

Studenti píší o Olomouckém kraji, soutěží o zájezd do Paříže i stipendium

V Olomouckém kraji jsem doma! Soutěž pro středoškoláky o Paříž i stipendium