„V rámci vzdělávacích kurzů jsme proškolili pětašedesát účastníků, uskutečnily se tři tématicky zaměřené semináře," říká Djamila Bekhedda, ředitelka Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu. Kurzy, vedené vesměs vysokoškolskými profesory a odborníky na marketing, byly zaměřeny na témata kvality služeb v hotelnictví, gastronomii a wellness; kvality služeb v sektoru venkovského turismu a kvality služeb turistických informačních center, průvodcovství, cestovních kanceláří a cestovních agentur.

Ke každému semináři byla vydána publikace, která je k dispozici na webu.

„Těší nás, že hned od začátku byl o semináře zájem a hlavně, že dostáváme pozitivní ohlasy," zdůraznila ředitelka.

„V roce 2013 se budeme orientovat na online marketing, tedy zlepšení komunikace s potenciálními návštěvníky regionu, s fanoušky na sociálních sítích," dodává Djamila Bekhedda.

„Jedním z našich hlavních úkolů je vzdělávat lidi, kteří pracují v cestovním ruchu. Kromě již zmíněných seminářů jsme zřídili webový portál elearning.central-moravia.cz, přístupný všem zájemcům o vzdělávání."

Na nových webovkách najdou lidé řadu dokumentů, publikací a prezentací na téma kvalita služeb a marketing.

Více info: www.strednimorava-tourism.cz

Kontakt: Mgr. Djamila Bekhedda, ředitelka, + 420 606 780 178

Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu

Sdružení je dobrovolné zájmové sdružení právnických osob v turistickém regionu Střední Morava Olomouckého kraje.

Jeho posláním je zajistit rozvoj a koordinaci cestovního ruchu regionu vytvořením úspěšné, konkurenceschopné, strategicky řízené jednotky na základě spolupráce veřejného a soukromého sektoru.